DPAS bestyrelse

 

EvaFormand, bestyrelsens repræsentant i LVS
Eva Løbner Lund (valgt 2015)
Rigshospitalet
Patologiafdelingen
Tlf. direkte 3545 6333
Tlf. sekretær 3545 6322
E-mail: eva.loebner.lund@regionh.dk

 

Anja BrugmannBestyrelsesmedlem, næstformand, bestyrelsens repræsentant i Kvalitetsudvalget
Anja Brügmann (valgt 2016)
Aalborg Universitetshospital
Patologisk Institut
Tlf. 9766 5317
E-mail: ahb@rn.dk

 

Helle Knudsen (2)

Bestyrelsesmedlem, kasserer
Helle Knudsen (valgt 2017)
Herlev Hospital
Patologiafdelingen
Tlf: 3868 2717
E-mail: Helle.Knudsen@regionh.dk

 

 

 

Martin Wirenfeldt Nielsen

Bestyrelsesmedlem, sekretær, bestyrelsens repræsentant i Udvalg for Molekylær Patologi
Martin Wirenfeldt Nielsen (valgt 2016)
Odense Universitetshospital
Afdeling for Klinisk Patologi
Tlf. 6611 3333
E-mail: martin.nielsen@rsyd.dk

 

 

Lise MetteBestyrelsesmedlem, webredaktør, bestyrelsens repræsentant i LVS &  Uddannelsesudvalg
Lise Mette Rahbek Gjerdrum (2015)
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
Patologiafdelingen
Tlf. 3033 3741
E-mail: lmgj@regionsjaelland.dk

 

GitteFYPAs formand, bestyrelsens repræsentant i LVS og Informatikudvalget
Gitte Hedegaard Jensen (valgt 2016)
Odense Universitetshospital
Afdeling for Klinisk Patologi
Tlf: 6541 1582
E-Mail: gittehedegaardjensen@gmail.com

 

 

 

Bestyrelsesmedlemmerne er valgt for 2 år. Umiddelbart genvalg kan ske 2 gange.
Bestyrelsen har ingen interessekonflikter.