Indmeldelse i DPAS og FYPA

Nedenstående formular skal udfyldes efter anvisningerne. Ansøgning kan også udfyldes på denne blanket (pdf) og sendes som edhæftet fil til DPAS lægelige sekretær Martin Wirenfeldt Nielsen (martin.nielsen@rsyd.dk ) ved anmodning om medlemskab i FYPA, videresendes skemaet til FYPAs sekretær.

Indmeldelsen behandles i bestyrelserne. Når optagelse har fundet sted, får du af webredaktøren tilsendt meddelelse om brugernavn og password til medlemsdelen af selskabets hjemmeside danskpatologi.dk.

Kontingentsatsen er kr. 750/år for både ordinært og ekstraordinært medlemskab. FYPA medlemskab er gratis. Medlemmer over 70 år har gratis medlemskab.

Optagelse foretages efter vedtægternes §3-4:

*§3 Som ordinære medlemmer af Selskabet (DPAS) med fuld stemme- og valgret på selskabets generalforsamling kan optages læger med dansk speciallægeanerkendelse i specialet patologisk anatomi og cytologi, læger der har påbegyndt videreuddannelsen til dette speciale, samt andre akademikere, der ved deres virksomhed medvirker til selskabets formål. Som ekstraordinære medlemmer af Selskabet, uden stemme- og valgret og uden adgang til selskabets generalforsamling, kan i øvrigt optages personer med dokumenteret interesse for tilknytning til patologi i bred forstand.

#§4 Som ordinære medlemmer i FYPA kan optages alle læger i specialet patologisk anatomi og cytologi, som er medlem af DPAS og som endnu ikke har opnået overlægestilling. Udenlandske kollegaer kan optages som ekstraordinære medlemmer uden stemmeret. Ved udnævnelse til overlæge udtræder et medlem automatisk 1. jan. det følgende år. Udmeldelse af foreningen skal ske skriftligt.

Indmeldelsesblanket

Felter med en * skal udfyldes

Til bestyrelserne i DPAS og FYPA

Undertegnede anmoder om optagelse i DPAS* og evt. i FYPA# i henhold til disses love. FYPA er en fraktion af yngre læger under DPAS, og optagelse i FYPA kræver medlemskab i DPAS.