Uddelte priser og legater

2007: Lise Mette Rahbek Gjerdrum
2008: Rikke Riber-Hansen
2009: Tina Elisabeth Olsen
2010: Trine Tramm
2011: Rikke Karlin Jepsen
2012: Ulrik Ralfkiær
2013: Mary Holten Hansen
2014: Kasper Drimer Berg
2015: Rasmus Røge
2016: Johanna Elversang

Forskningstræningspris:
2010: Eva Jensen, OUH
2011: Sanne Christiansen
2012: Ileana Vasilescu
2013: Anne-Marie Kanstrup Fiehn
2014: Kim Lindahl
2015: Ljudmilla Aithne Ginn Nielsen
2016: Marie Bjødstrup Jensen

Rejselegat:
2015: Sune Boris Nygård
2016: Karen Bonde Larsen og Karen Ejrnæs