Afdelingen for Klinisk Patologi Odense Universitetshospital, vil den 30.11.20 starte implementeringen af digital patologi i den daglige drift. Der pågår et stort arbejde med at få den nye teknologi på plads, omlægning af arbejdsgange og træne personalet imens en gradvis overgang til fuld digital drift realiseres.
Følg med på afdelingens Facebook, Instagram eller Linkedin profil om udfordringer og forhåbentlig succeser i vores omlægning til digital patologi.

X