Skip to main content
Nyheder

Webinar “Vælg klogt”

By 22. december 2021No Comments

Kære selskaber
Som tidligere annonceret afholder LVS et webinar den 10. januar 2022 med nedenstående titel.
I har mulighed for at deltage med 2 personer pr. selskab – fx formanden og en anden person med særlig interesse for emnet.
Tilmelding sker på denne adresse senest den 4. januar kl. 10 med oplysning om navn og mailadresse på deltagerne.

Derefter vil vi vende tilbage med link til de tilmeldte, mere information om webinaret mv., og vi vil opdele deltagerne i grupper til break-out rooms.

Vi glæder os meget til at se jer!

PROGRAM:
Hvordan kan vi som læger gå i spidsen, når sundhedsvæsnet skal prioritere sine knappe ressourcer? Hvilke overflødige aktiviteter kan vi fjerne?
Tid: 10. januar kl. 15.15 – 17.45
Sted: Zoom (link eftersendes)

Velkomst og introduktion v/ formand Susanne Axelsen:
¤ Hvad vil vi gerne tale med jer om i dag?
¤ Webinarets opbygning: Oplæg og derefter debat i plenum og i breakout rooms.
¤ Vælg Klogt: Hvordan arbejder vi i Vælg Klogt? Hvordan ser vi Vælg Klogt som et bidrag til en nødvendig prioritering?

Oplæg v/ vicedirektør for RKKP Henriette Lipczak
DMCG pilotprojekt med to selskaber vedr. udarbejdelse af kliniske retningslinjer efter DMCG-model.
Hvad var læringen af pilotprojektet? Generelt erfaringer med retningslinjer i DMCG-regi og tanker om sammenhængen mellem kliniske retningslinjer og lægers arbejde med prioritering og kvalitet i sundhedsvæsnet.
Plenumdebat og break-out rooms

Afrunding i plenum v/ Susanne Axelsen: Hvad gør LVS nu?

Samarbejder:
LVS samarbejder med Vælg Klogt sekretariatet om formulering af spørgsmål vedr. Vælg Klogt og med Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse om arrangementet i sin helhed.

Venlig hilsen
Marie Pinholt Krabbe, sekretariatschef
Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS)
Kristianiagade 12, 2100 Købehavn Ø
Tlf. 35 44 84 06 – Mobil 23 71 33 40

Close Menu
X