Stillingsopslag

DEADLINE 21.06.2021: 

By 10. juni 2021No Comments

Danske Regioner har på initiativ af Sekretariaterne for Lægelig Videreuddannelse godkendt, at der skal findes en ny samlet it-løsning til erstatning for de to systemer www.logbog.net og www.evaluer.dk, som i dag anvendes i den lægelige videreuddannelse i Danmark. Mens den nye it-løsning udvikles, fortsætter driften af logbog.net og evaluer.dk uforandret indtil ultimo 2022 og data fra systemerne overføres til den nye it-løsning.

Projekt ’Nyt logbog.net og evaluer.dk’ arbejder på at udvikle én samlet it-løsning som erstatning for de 2 systemer i lægelig videreuddannelse. I den forbindelse inviteres specialeselskaberne hermed til at udpege 1 uddannelsesgivende (UAO eller vejleder) og 1 uddannelsessøgende læge per specialeselskab til en brugergruppe, der i samarbejde med projektledelsen kan bidrage med idéer til det nye it-projekt. En kort motiveret ansøgning (maksimum 10 linjer) samt CV kan sendes til DPAS’ formand Lene Buhl Riis på e-mail Lene.Buhl.Riis@regionh.dk senest mandag den 21. juni 2021.

X