Skip to main content

Dermatopatologisk Symposium, 
Fredag den 20. maj 2022 kl. 12.00-16.00
i anledning af tiltrædelsesforelæsning for
Prof. Eduardo Calonje
Store auditorium, Vestermarksvej 16, 4000 Roskilde og online via teams.

Vi opfordrer deltagere til at medbringe cases, hvor både det kliniske billede og patologiske forandringer præsenteres af hhv. dermatologer og patologer i fællesskab.
Tilmelding og cases sendes til forskningssekretær Maja Bruun Nybjerg, e-mail: mbje@regionsjaelland.dk  inden den 1. april 2022 som en power point fil og et abstract. Indsendte cases vil publiceres som i APMIS (IF 3.2).

Læs mere her 

Vel mødt!
Lise Mette Rahbek Gjerdrum
Overlæge, forskningslektor Ph.D.
Patologiafdelingen, Sjællands Universitetshospital
Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet

Johanne Lade Keller
Afdelingslæge, klinisk lektor, Ph.D.
Klinisk Patologi, Aarhus Universitetshospital
Formand for Uddannelsesudvalget, DPAS

Close Menu
X