Skip to main content

To medlemmer til Medicinrådets fagudvalg

Dansk Patologiselskab søger en til to speciallæger i patologi til Medicinrådets fagudvalg vedrørende tværgående kræftlægemidler. Send en kort motiveret ansøgning til DPAS’ sekretær Martin Wirenfeldt Nielsen, E-mail: martin.nielsen@rsyd.dk inden den 25. juni 2019.
De(t) udpegede medlem(mer) vil få Medicinrådets habilitetspolitik og en vejledning i udfyldelse af habilitetserklæring tilsendt efterfølgende.
Om Medicinrådets fagudvalg
Medicinrådets fagudvalg er stående udvalg, som skal bidrage til den lægefaglige og patientorienterede vurdering af nye lægemidler og indikationer samt terapiområder på det specificerede fagområde. Det betyder, at dette fagudvalg vil blive indkaldt i forbindelse med Medicinrådets vurderinger af nye lægemidler samt udarbejdelse af behandlingsvejledninger. Medicinrådets fagudvalg er sammensat af eksperter med klinisk og lægemiddelfaglig baggrund samt en til to patientrepræsentanter. Alle medlemmer udpeges for en periode på to år med mulighed for genudpegning.
Om Medicinrådets habilitetspolitik
Medicinrådet er underlagt forvaltningslovens regler for inhabilitet i den offentlige forvaltning. Medicinrådet har på den baggrund udarbejdet en habilitetspolitik, som kan læses på Medicinrådets hjemmeside:  Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedrørende habilitetserklæringer

 

Close Menu