Skip to main content

Årsmødeskrift 2018

At danske patologer og patologiafdelinger er godt rustet til at imødekomme nye behov og krav tilpasset personlig medicin både indenfor diagnostik og vejledning i forbindelse med behandlingsvalg fremgår tydeligt af indlæggene i dette årsmødeskrift. God læselyst
På vegne af bestyrelsen for Dansk Patologiselskab
Eva Løbner Lund

Årsmødeskrift DPAS 2018

Close Menu