Skip to main content

Ændrede svartider for hoved- / halskræft

På opfordring af DPAS har Sundhedsstyrelsen gennemgået pakkeforløbet for hoved- / halskræft og svartider på cytologiprøver er nu ændret fra en arbejdsdag til fire arbejdsdage (tre dage til analyse og en dag til svar). Ændringen skyldes, at langt de fleste cytologipræparater også indeholder koagel til brug for blandt andet immunhistokemiske farvninger og som således er sidestillet med biopsimateriale. Forløbstiden i pakkeforløbet for hoved- / halskræft er fremadrettet 11 arbejdsdage (15 kalenderdage) til udredning.

Close Menu