Skip to main content

Nyt fra Informatikudvalget

Der er oprettet et SNOMED kodeønske skema (se vedhæftede) som fremad skal anvendes i forbindelse med ønsker om oprettelse nye patoSNOMED koder eller ændringer/sletning af allerede eksisterende koder. Skemaet udfyldes og e-mailes til DPAS informatikudvalgs patoSNOMED ansvarlige Rikke Hjarnø Hagemann-Madsen. email: rikke.hjarno.hagemann-madsen@rsyd.dk

Skemaet findes også på Patobankens hjemmeside, se her

Close Menu