Skip to main content

Dansk Blære Cancer gruppe

Dansk Blære Cancer Gruppe – DaBlaCa mangler en patolog i arbejdsgruppen for blærecancer. Interesserede, som skal have interesse i blærepatologi og DaBlaCa arbejdet, kan henvende sig til DPAS’ sekretær Katrine Stenfeldt Peteresen på e-mail: stenfeldt@dadlnet.dk med en motiveret ansøgning og et kort CV senest den 01.08.2014.

Close Menu