Skip to main content

First Scandinavian Baltic Pancreas Symposium

First Scandinavian Baltic Pancreas Symposium afholdes den 20. – 21. september 2019 på Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding.
Symposiet har til formål at styrke den pancreas-relaterede forskning og udvikling i et bestående netværk med det øvrige Skandinavien og Baltikum. Ud over en generel opdatering vedrørende den aktuelle evidens ønsker vi at promovere og synliggøre de mange spændende igangværende pancreasprojekter og herunder at fremlægge de nyeste forskningsresultater med fokus på bl.a. genetiske aspekter.
Symposiet er et fælles arrangement mellem Center for Pancreassygdomme (Aalborg Universitetshospital) og Odense Pancreas Center (OPAC) (Odense Universitetshospital) som begge er internationalt anerkendte Centers of Clinical Excellence.
Mødet fokuserer på benigne og maligne pancreassygdomme og har tre gennemgående temaer:
1. Cancer pancreatis
2. Kronisk pancreatitis
3. HypoglykæmiSymposiet består af Plenar-, Breakout- og Meet-the-Experts sessioner understøttet af internationalt anerkendte foredragsholdere samt eksperter fra danske centre. Der vil være en posterudstilling med postergennemgang og priser til de tre bedste poster, som også får mulighed for oral præsentation af deres forskningsresultater (se vedhæftede program).
Ultimo februar 2019 åbner vi for tilmelding til symposiet (www.OPAC.nu), men vi håber, at I allerede nu vil lægge program og invitation på jeres hjemmeside og meget gerne sende en mail med samme dokument direkte til jeres medlemmer.
Yderligere info på www.OPAC.nu eller hos Forskningssekretær Jette Bang Hedelund (Jette.Bang.Hedelund@rsyd.dk)

Med venlig hilsen

Professor Asbjørn Drewes , Professor Michael Bau Mortensen
Odense Pancreas Center (OPAC)

Link til program og invitation

Link til OPAC

 

Close Menu