Skip to main content

Kompetencevurderingsmetoder

DPAS har i foråret 2014 nedsat en arbejdsgruppe til evaluering af kompetencevurderingsmetoder i patologi. Arbejdsgruppens rapport med ledsagedokumenter til brug i introduktions- og hoveduddannelse kan nu læses her. Rapporten vil blive drøftet på DPAS årsmøde 2015.

Close Menu