Skip to main content

Ny repræsentant i arbejdsgruppe

DPAS har udpeget Karsten Nielsen, Patologisk Institut, Aarhus Universitetshospital, som repræsentant i arbejdsgruppe vedrørende revision af dele af pakkeforløbet for kræft i urinvejene.

Close Menu