Skip to main content

Nye medlemmer til IT udvalget

Som vi skrev i Nyhedsbrevet i december vil bestyrelsen foreslå, at vedtægterne ændres, så IT udvalget udvides med et medlem. Dette sker efter ønske fra det nuværende udvalg for bedre fordeling af opgaverne. Da Peter Ingeholm samtidig stopper efter endt funktionstid i udvalget, bliver der plads til to nye medlemmer. Vi opfordrer alle, også gerne yngre patologer, der er interesserede i at prøve udvalgsarbejde, til at henvende sig. Henvendelse til udvalgets formand, Anne Vibeke Lænkholm, E-mail: anlae@regionsjaelland.dk , hvis man ønsker at høre mere om udvalget, eller direkte til DPAS bestyrelse, E-mail: martin.nielsen@rsyd.dk

Close Menu