Skip to main content

Nye repræsentanter til arbejdsgruppe

DPAS har udpeget Lotte Nedergaard, Rigshospitalet og Estrid Høgdall, Herlev Hospital til repræsentanter i arbejdsgruppe vedrørende BRCA testning i ovariecancer. Arbejdsgruppen skal undersøge hvilke grupper af ovariecancerpatienter bør tilbydes gentest.

Close Menu