Skip to main content

Nyt fra FYPA – endelige program

FYPA inviterer alle overlæger og speciallæger i øvrigt med til FYPA Kursusdag den 30.10.2017 i Vejle med emnet: “Personlig Medicin og Individualiseret Behandling”.
Hør om den Nationale 3-års strategi for personlig medicin, nyt om biomarkører fra bl.a. The Danish Biomarker Network og opdater dig på immun-behandling ved melanomer og på PD-L1 set fra patologens og onkologens øjne.  FYPA ønsker, at alle med interesse, tid og lyst skal have mulighed for at deltage i denne spændende kursusdag, og opfordrer derfor også alle i speciallægegruppen til at deltage.

Tilmelding på E-mail til fypa@fypa.dk mandag den 23.10. 2017.

Se det endelige program her. Vel mødt! Med venlig hilsen FYPA”

Close Menu