Skip to main content

Nyt fra Informatikudvalget

En opdateret udgave af vejledning i rettelser i patologibesvarelser er nu tilgængelig. Den gennemgribende opdatering af “kodebogen” forventes afsluttet med opdateringen den 01.01.2015. Kodeteksterne er i vid udstrækning fordanskede og der er oprettet koder for højre og venstre ved alle parrede organer.

Close Menu