Skip to main content

Nyt fra Informatikudvalget

Status og opfølgning i forbindelse med SNOMED opdateringen den 23 september 2016:

Det er, af hensyn til korrekt datafangst til de kliniske databaser, besluttet at tilbagerulle følgende koder der primært, grundet ønske om kodningsharmonisering, blev oprettet pr. 23 september 2016. Det drejer sig om otte sæt af lymfeknuder: T08601/A, T08602/B, T08621/A og T08622/B samt T08631/A og T08632/B og endelig T08611/A og T08611/B. Tilbagerulningen er udført torsdag den 17 november 2016. Der vil blive foretaget en kontrolsøgning samt korrektion af de involverede koder fra den 23 september til aktuelt i tilfælde af at de har været anvendt. Opdateringsfilen fra 1. oktober har af samme årsag været forsinket og den lægges på Patobank hjemmeside indenfor de nærmeste dage. Næste SNOMED opdatering forventes 1. januar 2017.

Venlig hilsen
Informatikudvalget

Close Menu