Skip to main content

Nyt fra Informatikudvalget

Grundet travlhed i Sundhedsdatastyrelsen bliver den planlagte SNOMED opdatering pr. 1. januar 2017 forsinket.
Det vides ikke på nuværende tidspunkt hvornår opdateringen er på plads – supplerende information herom i løbet af januar 2017.
Venlig hilsen Informatikudvalget

Close Menu