Skip to main content

Nyt fra Informatikudvalget

Sundhedsdatastyrelsen har dags dato informeret DPAS’  Informatikudvalg om, at man desværre er nødsaget til at udsætte den ellers pr. 1.04.2018 planlagte Pato-Snomed kodeopdatering til 1.07.2018. Sundhedsdatastyrelsen anfører at udsættelsen skyldes sammenfald af mange opgaver forbundet med implementering af LPR3.
Informatikudvalget beklager forsinkelsen.

Close Menu