Skip to main content

Nyt fra Informatikudvalget

Fordanskning af SNOMED-koder. Med opdateringen af Patobank den 01.10.2015 er den omfattende fordanskning tilendebragt. Vi har gjort vores bedste for at gøre det så korrekt som muligt, men hvid I støder på sproglige eller grammatiske fejl, bedes I maile dem – gerne med forslag til justering – til Informatikudvalgets formand Astrid Petersen, acp@rn.dk

 
Close Menu