Skip to main content

Nyudnævnelser

Overlæge Nille Behrend, SUH, er DPAS repræsentant i Medicinrådets fagudvalg for lungekræft
Overlæge Karen Ege Olsen, OUH, DPAS repræsentant i SST’s arbejdsgruppe vedrørende revision af lungekræftpakker
Overlæge Anne Marie Bak Jylling, OUH, er DPAS repræsentant i SST’s arbejdsgruppe vedrørende revision af brystkræftpakker
Overlæge Dorte Linnemann, Herlev, er DPAS repræsentant i Den nationale svardatabase for Dansk Selskab for Medicinsk Genetik

Close Menu