Skip to main content

Patolog søges til Medicinrådets Fagudvalg

Patolog søges til Medicinrådets fagudvalg vedrørende hoved- og halskræft.
Læs mere herunder, og kontakt DPAS sekretær Martin Wirenfeldt, E-mail: Martin.Nielsen@rsyd.dk for spørgsmål, kopi af kommissorium og ansøgning. Frist den 16. januar 2019

Medicinrådet har godkendt kommissorium for fagudvalget vedrørende hoved- og halskræft. Ifølge kommissoriet skal Dansk Patologiselskab udpege en repræsentant med særlig kompetence inden for behandling af hoved-halskræft, og som har erfaring med PD-L1, til fagudvalget.

Om Medicinrådets fagudvalg:
Medicinrådets fagudvalg er stående udvalg, som skal bidrage til den lægefaglige og patientorienterede vurdering af nye lægemidler og indikationer samt terapiområder på det specificerede fagområde. Det betyder, at dette fagudvalg vil blive indkaldt i forbindelse med Medicinrådets vurderinger af nye lægemidler samt udarbejdelse af behandlingsvejledninger. Medicinrådets fagudvalg er sammensat af eksperter med klinisk og lægemiddelfaglig baggrund samt en til to patientrepræsentanter.

Om Medicinrådet:
Medicinrådet er en uafhængig institution, der er etableret af Danske Regioner med henblik på at:
·         stille klare krav til dokumentation for, at ny og eksisterende medicin er til gavn for patienter
·         fremme hurtig og ensartet anvendelse af nye såvel som eksisterende lægemidler på tværs af sygehuse og regioner
·         skabe et stærkere grundlag for prisforhandlinger og udbud vedrørende medicin, så der opnås mest mulig sundhed for pengene.
Medicinrådet vurderer medicinen fagligt, så medicinanvendelsen er til gavn for patienterne, tager stilling til om ny medicin kan anbefales som standardbehandling samt udsteder behandlingsvejledninger og rekommandationer for anvendelsen af medicinen.

Om Medicinrådets habilitetspolitik
Medicinrådet er underlagt forvaltningslovens regler for inhabilitet i den offentlige forvaltning. Medicinrådet har på den baggrund udarbejdet en habilitetspolitik, som kan læses på Medicinrådets hjemmeside: Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer.

Habilitetsreglerne og eksempler på afgørelser er også forklaret i en kortere version, som også kan læses på Medicinrådets hjemmeside: Sådan er Medicinrådets habilitetsregler – kort fortalt.

Close Menu