Skip to main content

Patolog til DCCG

Dansk Colorektal Cancer Grupper mangler en patolog i arbejdsgruppen for coloncancer. Interesserede kan henvende sig til DPAS’ sekretær Katrine Stenfeldt Petersen på email stenfeldt@dadlnet.dk med en motiveret ansøgning og et kort CV senest den 22. april 2014.

Close Menu