Skip to main content

SST svar på opbevaring af glas

Sundhedsstyrelsen anbefaler generelt og særligt for så vidt angår mikroskopi og cytologiske præparater, af behandlings- og tilsynsmæssige grunde at opbevare præparaterne mindst fem år med mindre andet følger af anden lovgivning.

Link til anbefalingerne 

Close Menu