Skip to main content

Working Groups på DPAS årsmøde 2017

Som noget nyt på Årsmødet i år, har vi forum for tre subspecialegrupper: Gastropatologi, hæmatopatologi og dermatopatologi.

I DPAS workshop i gastropatologi bliver temaet ”Hvordan udvikler vi det faglige fællesskab i gastropatologien?” Vi bliver mødt af stigende krav om kvalitetssikring af patologens arbejde og formålet med workshoppen bliver at afdække, om der er behov og interesse for et landsdækkende forum for gastropatologi, hvor vi kan arbejde med kvalitet og ensartethed. Vi håber blandt andet på inputs til, hvordan vi kan udnytte hinandens særlige kompetencer og dele specialviden. For at tilfredsstille den faglige sult sluttes der af med et kort oplæg om den nye 8. udgave af TNM klassifikation – hvilke ændringer er der for de gastrointestinale tumorer?

I hæmatopatologi vil man fokusere på revision af WHO; classification for haematopoietic and lymphoid tumours. Stikord: Hæmatopatologens rolle i den molekylære karakterisering af myeloide neoplasier, akutte leukæmier og lymfomer. Konservatisme i lymfomdiagnostik. Det agressive lymfom – what’s new. Nyt fra T-celle lymfomer. Hvad er fremtiden for den hæmatopatologiske working group?

Close Menu