Skip to main content

YL-repræsentant til Videreuddannelsesrådet, Region Øst

FYPA søger en engageret YL-repræsentant til det specialespecifikke videreuddannelsesråd i uddannelsesregion Øst, med tiltrædelse snarest. Videreuddannelsesrådets overordnede formål er at sikre en god uddannelse. Rådet medvirker blandt andet til den løbende revision af uddannelsesprogrammer og deltager i udviklingen og implementeringen af lærings- og evalueringsmetoder.
Rådet består af regionens postgraduate kliniske lektor (PKL) i Patologi, de uddannelsesansvarlige overlæger fra de forskellige afdelinger i regionen, Yngre Læger samt Videreuddannelsessekretariatets sagsbehandler. Hvis du har lyst til at deltage aktivt i arbejdet vedrørende vores uddannelse i videreuddannelsesrådet bedes du sende en motiveret ansøgning (cirka ½-1 side i alt). For at blive taget i betragtning skal du aktuelt være ansat i I- eller H-stilling i Patologisk Anatomi og Cytologi i Uddannelsesregion Øst, og du må ikke være på barsel eller have orlov af anden grund, for eksempel i forbindelse med ph.d. studium. Ansøgningen skal sendes på mail til FYPA’s sekretær Pia Wirenfeldt StaunE-mail: fypa@fypa.dk

Ansøgningsfrist den 15.09.2017.

Close Menu