Skip to main content

Yngre patologer i DMCG

FYPA vil gerne henlede medlemmernes opmærksomhed på, at der her på DPAS’s hjemmeside aktuelt er opslag efter medlemmer til patologiudvalgene i tre DMCG’er, Dansk Prostata Cancer Gruppe – DaProCa, Dansk Blære Cancer Gruppe – DaBlaCa, og Danish Breast Cancer Cooperative Group – DBGC. Vi vil i den forbindelse opfordre FYPA medlemmerne til at søge disse udvalg som juniorrepræsentanter i DMCG’erne, som er en chance for at få viden og indblik i organisationerne. Hvis du er interesseret, så send en kort ansøgning (maks. en side) til DPAS sekretær Katrine Stenfeldt Petersen på e-mailstenfeldt@dadlnet.dk. Ansøgningsfristen er løbende.

Close Menu