Bestyrelsesrepræsentanter i Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS)

Eva Løbner Lund
Rigshospitalet
Patologiafdelingen
Tlf. direkte 3545 6333
Tlf. sekretær 3545 6322
E-mail: eva.loebner.lund@regionh.dk

Lise Mette Rahbek Gjerdrum
Sjællands Universitetshospital, Roskilde
Patologiafdelingen
Tlf. 3033 3741
E-mail: lmgj@regionsjaelland.dk

Gitte Hedegaard Jensen
Odense Universitetshospital
Afdeling for Klinisk Patologi
Tlf: 6541 1582
E-Mail: gittehedegaardjensen@gmail.com