DPAS revisorer

Repræsentanter

Inger Stamp
Sjællands Universitetshospital, Næstved
Tlf. 5651 2000
E-mail: insa@regionsjaelland.dk

 

Line Bille Madsen
Aarhus Universitetshospital
Patologisk Institut
Tlf. 7846 3708
E-mail: linemads@rm.dk

 

Valg af 2 revisorer foretages for 3. år og ét genvalg kan finde sted