Kurser 2010

Kurser 2010 for udannelsessøgende påbegyndt hoveduddannelsen 2007

CNS og muskelpatologi 01.02.2010 – 02.02.2010
Program

Leverpatologi 04.03.2010 – 05.03.2010
Velkomstbrev, Kursusbeskrivelse, Program

Sygehistorier til cases, Diagnostisk algoritme, Hepatitis klassifikation, Biokemi,Metavirs gradering.
Materiale fra kursus: Cirrose, Ekstrahepatiske galdeveje, Galdevejsobstruktion,Hepatitis, Leversygdomme hos børn, Levertumorer, Metaboliske levertilstande,PBS og PSC, Steatohepatitis og ALD, Undersøgelsesmetoder, vaskulære forstyrrelser

Knogle- og bløddelspatologi 14.04.2010 – 16.04.2010
Deltagerliste, Kursusbeskrivelse, Program
Link til præparatkasse

 

Kurser 2010 for udannelsessøgende påbegyndt hoveduddannelsen 2008

Cervix uteri patologi 01.02.2010 – 02.02.2010
Velkomstbrev og program

Nedre luftvejes patologi 07.04.2010 – 08.04.2010
Deltagerliste, Kursusbeskrivelse, Kort over Gentofte Hospital, Program
Skema vedrørende ny stadieinddeling
Links
Epidermiologi, Keratiniserende tumorer, Tumorer med glandulær uddifferentiering,Neuroendokrine tumorer, Review vedrørende bronkoskopi, Non-neoplastiske lungelidelser, Mesoteliomer

Øvre luftveje, hoved- og halspatologi 04.05.2010 – 05.05.2010

Deltagerliste, Velkomstbrev, Program, Kliniske oplysninger, Litteraturliste

Hudpatologi 30.08.2010 – 01.09.2010

Link til materiale

Haematopatologi 29.11.2010 – 01.12.2010

 

Kurser 2010 for udannelsessøgende påbegyndt hoveduddannelsen 2009

Fordøjelseskanalen, panceas og peritoneums patologi 08.02.2010 – 10.02.2010
Program
Velkomstbrev
Abstracts: Ventrikel (DL), Tyndtarm (BV), appendix (BF), Colon neoplastiske sygdomme (TPH), Neuroendokrine tumores (BF), Duodenum (DL), Esophagus (DL), Colon non-neoplastiske sygdomme (BV), Analkanal (BV), Mesenkymale tumores (DL)

Link til indskannede præparater, Tekst til cases.

Spots: Spot 15.1, Spot 15.2, Spot 15.3, Spot 16.1, Spot 16.2, Spot 17.1, Spot 17.2, Spot 19 
Tekst til spots

Retsmedicin for patologer, januar 2010

Mammapatologi 12.04.2010 – 13.04.2010

Deltagerliste, Kursusbeskrivelse, Program

Kort over Herlev Hospital

 

Kardiovaskulær patologi 27.05.2010 – 28.05.2010

Deltagerliste,

Materiale: Aortic Dissection, Aortic Stenosis, Classification of the cardiomyopathies, Contemporary Definitions and Classifikation of the Cardiomyopathies, Diagnosis of Myocarditis/Death of Dallas Criteria, Genetix Evaluation of Cardiomyopathy, Guidelines for autopsy investigation of sudden cardiac death, Mitral Valve prolaps Syndrome, Thoratic Aortic Aneurysms 

Nyre- og urinpatologi 06.10.2010 – 07.10.2010
Velkomstbrev og program, Kursusbeskrivelse, Kursusmateriale

Corpus uteri, ovarium, tuba uterina, testis og føtal patologi 09.11.2010 – 10.11.2010
Velkomstbrev, Program, Kursusbeskrivelse

Sygehistorier: Ovarier, Placenta, Corpus uteri

Diagnoseliste: Ovarier, Placenta, Corpus uteri

 

Kurser 2010 for udannelsessøgende påbegyndt hoveduddannelsen 2010

Introduktionskursus 06.09.2010 – 09.09.2010
Kursusoversigt, Program, Kursusbeskrivelse, Bilag vedrørende autopsi

Diagnostiske metoder 02.11.2010 – 05.11.2010

Velkomstbrev, Program, Kursusbeskrivelse,

Link til kursusmateriale