Virtuel undervisning

23.09.2021 kl. 12-13: Hjertepatologi og -sektioner v/ Ulrik Baandrup
Ekstra slides til præsentation
Litteraturliste
Noget om håndtering og patoanatomisk undersøgelse af hjerter
Rutineopklipning af cor