Ledig patologplads i Dansk Gynækologisk Cancergruppes ovariecancergruppe. 22. november 2020 LÆS MERE Årsmøde 2021 Se flere nyheder og stillingsopslag Ledig som medlem af Medicinrådets fagudvalg vedrørende lymfekræft 15. november 2020 LÆS MERE Årsmøde 2021 Se flere nyheder og stillingsopslag Patolog søges til DGCGs endometriecancergruppe 10. november 2020 LÆS MERE Årsmøde 2021 Se flere nyheder og stillingsopslag Ledig plads til patolog til arbejdsgruppe i Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi 4. november 2020 LÆS MERE Årsmøde 2021 Se flere nyheder og stillingsopslag Medicinrådets Fagudvald søger medlem / lungekræft 4. november 2020 LÆS MERE Årsmøde 2021 Se flere nyheder og stillingsopslag
Dansk Patologiselskab (DPAS) har til formål at fremme udvikling og forskning indenfor den humane patologiske anatomi og cytologi.
Patologisk anatomi og cytologi er et tværgående diagnostisk speciale, der yder lægefaglig rådgivning vedrørende fortolkning af specialets undersøgelsesresultater over for de kliniske specialer såvel i sygehusvæsenet som i primærsektoren. Specialet varetager desuden forskning, udvikling og uddannelse inden for specialets områder.

 

Bliv medlem

Optagelse sker ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Dette foregår via Min side på Læger.dk. Under Min side – Dit medlemskab – Videnskabelige selskaber er der link til tilmelding. Ikke-læger bedes venligst skrive til sekretær Martin Wirenfeldt Nielsen med en kort beskrivelse af tilknytningen til patologi mhp. medlemskab.

Få mere at vide

Skal jeg være patolog?

Er du interesseret i at vide mere om specialet Patologisk Anatomi og Cytologi, og finde ud af om det er specialet for dig?
Kontakt Foreningen af Yngre Patologer (FYPA) og hør mere, bl.a. om der kan være mulighed for at besøge en afdeling. Du kan også søge råd og vejledning til at komme ind i specialet via FYPA eller de uddannelsesansvarlige overlæger på de enkelte afdelinger.

Du kan læse mere om specialet planen på de enkelte videreuddannelsesregioners hjemmesider.

Få mere at vide

Kommende konferencer og events

Patobank
Publicer events

DPAS PÅ FACEBOOK

Uddannelse

Generelle obligatoriske kurser

Specialespecifikke kurser

Forskningstræning

Efteruddannelse