Speciallægeuddannelse

Her finder du oplysninger om kursuselementerne i hoveduddannelsen i Patologisk Anatomi og Cytologi og om Efteruddannelseskurser primært for speciallæger.

Introduktions- og hoveduddannelsesforløb

Der findes 1 generelt obligatorisk kursus i introduktionsuddannelsen.

I hoveduddannelsen skal du selv tilmelde dig alle kurser og du skal huske at have tilsagn om frihed til deltagelse fra din afdeling/praksis. Du har ret til frihed med løn under alle disse kurser. Udgifter til transport søges via afdelingen.

Normalt deltager man i kurserne i den region, man er ansat i. Du kan dog søge kurser i hele videreuddannelsesregionen.

Hvis du har gennemført LAS 1 kurset (Ledelse, administration og samarbejde) i forbindelse med din introduktionsuddannelse, skal du ikke gennemføre kurset igen i forbindelse med din hoveduddannelse.

Se mere under de enkelte Videreuddannelsesregioner.

Videreuddannelsesregion Øst (link til https://www.laegeuddannelsen.dk/kurser/hoveduddannelsen-generelle-obligatoriske-kurser.aspx)

Videreuddannelsesregion Syd (link til http://www.videreuddannelsen-syd.dk/wm218644)

Videreuddannelsesregion Nord (link til https://www.videreuddannelsen-nord.dk/hoveduddannelse/obligatoriske-kurser-og-forskningstraning/generelle-kurser/)

Specialespecifikke kurser

Her finder du datoer og øvrige oplysninger om de obligatoriske specialespecifikke kurser i hoveduddannelsen i Patologisk Anatomi og Cytologi.
Kursusmateriale fremsendes op til hvert kursus, og det er derfor vigtigt at du har oplyst korrekt postadresse. Husk også i god tid at oplyse, såfremt der er ændringer i forhold til dit kursisthold (framelding eller tilmelding af kurser uden for kursisthold, fx som følge af orlov).
Ændringer sendes til hovedkursusleder Trine Plesner på trine.lindhardt.plesner@regionh.dk.

Kurser 2020

Kurser 2020 for uddannelsessøgende påbegyndt hoveduddannelsen i 2017

CNS og muskelpatologi: 06. – 07.01.2020
Odense Universitetshospital
Link til kursushjemmeside

Lever- og pancreaspatologi: 09. – 11.09.2020
Rigshospitalet
Velkomst
Program
Litteratur
Hjemmeopgaver
Kontakt

Knogle- og bløddelspatologi: 05. – 07.10.2020
Rigshospitalet

Kurser 2020 for uddannelsessøgende påbegyndt hoveduddannelsen i 2018

Nedre luftvejes patologi: 27. – 29.01.2020
Rigshospitalet
Link til kursushjemmeside

Molekylærpatologi: 26. – 27.10.2020
Vejle Sygehus
Program

Øvre luftveje, hoved- og halspatologi: 28. – 30.09.2020
Rigshospitalet

Hudpatologi: 26. – 28.08.2020
Aarhus Universitetshospital
Link til kursushjemmeside

Hæmatopatologi: 

Kurser 2020 for uddannelsessøgende påbegyndt hoveduddannelsen i 2019

Fordøjelseskanalens patologi: 29. – 31.01.2020
Herlev Hospital
Link til kursushjemmeside

Mammapatologi: 20. 21.10.2020
Herlev Hospital

Nyre- og urinvejspatologi: 21. – 23.09.2020
Rigshospitalet
Velkomst
Undervisere
Program
Kort over Rigshospitalet, auditorium 93
Litteratur
Kontakt
Tekst til cases

Gynækopatologi: 11.11. – 13.11.2020
Odense Universitetshospital

Kurser 2020 for uddannelsessøgende påbegyndt hoveduddannelsen i 2020

Introduktionskursus: 14. – 16.09.2020
Rigshospitalet

Diagnostiske metoder: 

Forskningstræning

Forskningstræning er obligatorisk for læger i hoveduddannelse.
Forskningstræning er specielt rettet mod træning af akademikerrollen og mod udvikling af professionel tilgang til praksis. Der er samlet set afsat 20 dage til forskningstræning.

​Du kan finde retningslinjerne i Sundhedsstyrelsens ‘Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen’.

Et forskningstræningsforløb består af en praktisk og en teoretisk del. ​Der kan anvendes 10 dage til individuelt arbejde med et selvstændigt forskningsprojekt. ​Den teoretiske del består af Modul 1 + 2 og Evaluering med mundtlig fremlæggelse af projektet.

Betingelser for forskningstræning
Alle kurser er gratis, og du har ret til frihed med løn både under kurser, seminardage og for de 10 dage til selvstændigt arbejde. Du skal aftale hele den praktiske tilrettelæggelse med din uddannelsesansvarlige overlæge og din forskningstræningsvejleder.

Dispensation
Undtaget fra hele forskningstræningen er læger med dokumenteret forskningserfaring i form af erhvervet akademisk grad, dr. med. eller ph.d. Såfremt du har medsendt kopi af dit bevis for graden ved ansøgning om hoveduddannelsesforløb, vil du efterfølgende få dispensation via logbog.net eller sendt til din e-boks.

Hel eller delvis dispensation for forskningstræningen kan søges ved Sekretariatet på baggrund af andre tilsvarende teoretiske kurser, dokumenteret forskningserfaring i form af publikationer i anerkendte tidsskrifter eller mundtlig fremlæggelse af forskningsresultater på kongres.

Læs mere på de enkelte Videreuddannelsesregioners hjemmesider.

Efteruddannelse

Info kommer