Faste udvalg i DPAS

DPAS har nedsat en række faste udvalg, som udfører opgaver for DPAS i henhold til udvalgenes kommissorier.

Læs mere om de enkelte udvalg her:

Informatikudvalget

Udvalget for Kvalitetsudvikling

Uddannelsesudvalget

Udvalg for Molekylærpatologi

Udvalg for Digital Patologi