Medicinrådet

Medicinrådets fagudvalg består blandt andet af læger, farmakologer og patienter som bidrager til vurderingen af nye lægemidler og terapiområder
Når der skal vurderes nye lægemidler og indikationer eller udarbejdes behandlingsvejledninger og lægemiddelrekommandationer for flere lægemidler inden for samme terapiområde, indkalder Medicinrådet fagudvalg, som er eksperter i det pågældende sygdomsområde. Fagudvalgene består af læger, farmakologer, patienter m.fl. og er faste udvalg, som løbende kan indkaldes. Hvis der ikke allerede findes et fagudvalg på området, nedsætter Medicinrådet et nyt fagudvalg.

Læs mere om Medicinrådets aktive fagudvalg, kommissorier og aktuelle sammensætning her