Informatikudvalg

Formand
Anne-Vibeke Lænkholm (valgt 2016)
Sjællands Universitetshospital, Slagelse
Patologiafdelingen
Tlf. 6016 2312
E-mail: anlae@regionsjaelland.dk

Dorte Linnemann (valgt 2014)
Herlev Hospital
Patologiafdelingen
Tlf. 3868 9450
E-mail: dorte.linnemann@regionh.dk

Rikke Hjarnø Hagemann-Madsen (valgt 2013)
Vejle Sygehus
Klinisk Patologi
Tlf. 7940 6572
E-mail: rikke.hjarno.hagemann-madsen@rsyd.dk

Giedrius Lelkaitis (valgt 2017)
Rigshospitalet
Patologiafdelingen
Tlf: (kommer snarest)
E-mail: giedrius.lelkaitis@regionh.dk

Tomasz Piotr Tabor (valgt 2017)
Vejle Sygehus
Tlf: 7940 6570
E-mail: Tomasz.Piotr.Tabor@rsyd.dk

Bestyrelsens repræsentant
Gitte Hedegaard Jensen (valgt 2016)
Odense Universitetshospital
Afdeling for Klinisk Patologi
Tlf: 6541 1582
E-Mail: gittehedegaardjensen@gmail.com

Medlemmerne er valgt for 3 år. Umiddelbart genvalg kan ske én gang