Skip to main content

Faglige Interessegrupper under Dansk Patologiselskab

Dansk Patologiselskabs bestyrelse opfordrer medlemmerne til at oprette interessegrupper for at støtte og udvikle et fagligt område, som er indeholdt i DPAS’ faglige profil. Området kan være organspecifikt men kan også omhandle særlige metoder (f.eks. molekylært og digitalt) eller andre faglige fællesskaber.

For at etablere en faglig interessegruppe rettes henvendelse til DPAS’ bestyrelse på e-mail: kontakt@danskpatologi.org med oplysninger om fagligt område og kontaktoplysninger på tovholder.

De overordnede krav for at oprette en faglig interessegruppe er beskrevet i det overordnede kommisorium, og de enkelte interessegrupper udarbejder ud fra dette eget kommisorium.

Der vil være minimum to møder årligt for hver interessegruppe, hvoraf det ene oftest vil være i kombination med DPAS’ Årsmøde. Dagsordener for kommende møder og referater fra afholdte møder kan findes under de enkelte interessegrupper.

Det er bestyrelsens ønske og håb at forankre faglige områder i interessegrupper som kan bidrage til et fagligt fællesskab på tværs af landet.

Close Menu