Om Udvalg for Digital Patologi

DPAS Udvalg for Digital Patologi er nedsat for at følge og undersøge udviklingen inden for digital patologi. Derudover skal udvalget have fokus på mulighederne for digital patologi, som fx øget brug af kunstig intelligens.

Udvalget har følgende opgaver:

  • Afdække behovet for retningslinjer for validering af den diagnostiske kvalitet ved digital patologi
  • At følge omfanget af implementeringen af digital mikroskopi i de forskellige regioner
  • At undersøge juridiske forhold omkring brugen af digital patologi og kunstig intelligens i forhold til datatilsyn og øvrige lovgivning
  • Løbende overvågning af udviklingen inden for digital patologi, inkl. grænsefladen mod kunstig intelligens

Udvalget vil løbende udsende nyhedsbreve samt tage initiativer inden for området: Udfærdige rapporter, samt afholde møder/seminarer om specifikke emner og emner af betydning for udviklingen af digital patologi. Derudover vil udvalget gerne aktivt understøtte den digitale transformation gennem dialog med interesserede patologiafdelinger og udadtil ved tværfagligt samarbejde med andre faggrupper.

Udvalget består af 7-9 medlemmer. Udvalget refererer til DPAS bestyrelsen og aflægger årlig beretning ved selskabets generalforsamling. DPAS vil løbende evaluere på, om der skal være et udvalg for digital patologi og hvordan sammensætningen af medlemmer i udvalget skal være.