Speciallægeuddannelse

Her finder du oplysninger om kursuselementerne i hoveduddannelsen i Patologisk Anatomi og Cytologi og om Efteruddannelseskurser primært for speciallæger.

Introduktions- og hoveduddannelsesforløb

Der findes 1 generelt obligatorisk kursus i introduktionsuddannelsen.

I hoveduddannelsen skal du selv tilmelde dig alle kurser og du skal huske at have tilsagn om frihed til deltagelse fra din afdeling/praksis. Du har ret til frihed med løn under alle disse kurser. Udgifter til transport søges via afdelingen.

Normalt deltager man i kurserne i den region, man er ansat i. Du kan dog søge kurser i hele videreuddannelsesregionen.

Hvis du har gennemført LAS 1 kurset (Ledelse, administration og samarbejde) i forbindelse med din introduktionsuddannelse, skal du ikke gennemføre kurset igen i forbindelse med din hoveduddannelse.

Se mere under de enkelte Videreuddannelsesregioner.

Videreuddannelsesregion Øst (link til https://www.laegeuddannelsen.dk/kurser/hoveduddannelsen-generelle-obligatoriske-kurser.aspx)

Videreuddannelsesregion Syd (link til http://www.videreuddannelsen-syd.dk/wm218644)

Videreuddannelsesregion Nord (link til https://www.videreuddannelsen-nord.dk/hoveduddannelse/obligatoriske-kurser-og-forskningstraning/generelle-kurser/)

Specialespecifikke kurser 2023

Kursusplatform til cases mm. for de teoretiske specialespecifikke kurser afvikles via Pathogate: https://pathogate.net 

Herunder 
finder du datoer og øvrige oplysninger om de obligatoriske specialespecifikke kurser i hoveduddannelsen i Patologisk Anatomi og Cytologi.
Adgang til kursusplatform, kursusmateriale mm. fremsendes op til hvert kursus, og det er derfor vigtigt, at du har oplyst korrekt mailadresse. Husk også i god tid at oplyse, såfremt der er ændringer i forhold til dit kursisthold (framelding eller tilmelding af kurser uden for kursisthold, f.eks. som følge af orlov). Ændringer sendes til hovedkursusleder Trine Plesner på e-mail: trine.lindhardt.plesner@regionh.dk.

Kurser 2023 for uddannelsessøgende påbegyndt hoveduddannelsen i 2020

CNS og muskelpatologi: 09. 01. – 10.01.2023
Rigshospitalet
Lever- og pancreaspatologi: 28.02. – 02.03.2023
Rigshospitalet
Knogle- og bløddelspatologi: 25.04. – 27.04.2023
Rigshospitalet

Kurser 2023 for uddannelsessøgende påbegyndt hoveduddannelsen i 2021

Nedre luftvejes patologi: 16.01 – 18.01.2023
Rigshospitalet
Molekylærpatologi: 31.05. – 02.06.2023
Vejle Sygehus
Øvre luftveje, hoved- og halspatologi: 09.05. – 11.05.2023
Odense Universitetshospital
Hudpatologi: 25.09. – 27.09.2023
Aalborg Universitetshospital
Hæmatopatologi: 

Kurser 2023 for uddannelsessøgende påbegyndt hoveduddannelsen i 2022

Fordøjelseskanalens patologi: 25.01 – 27.01. 2023,
Herlev Hospital
Mammapatologi: 18.04 – 19.04.2023
Herlev Hospital
Molekylærpatologi: 31.05. – 02.06.2023
Vejle Sygehus
Program
Nyre- og urinvejspatologi: 18.09. – 20.09.2023
Rigshospitalet
Gynækopatologi: 

Kurser 2023 for uddannelsessøgende påbegyndt hoveduddannelsen i 2023

Introduktionskursus: 
Diagnostiske metoder: 

Forskningstræning

Næste specialespecifikke forskningstræningskursus (modul 2) finder sted i uge 9 2024, fra 28.02.-01.03.2024 i Århus. Tilmelding til Sofie på e-mail: sofie.andersen@rm.dk senest d. 15.01.2024.

Der kommer flere detaljer om program og lokalisation senere, men da kurset er ændret fra et 4 dages kursus til et 3 dages kursus inkluderer kurset middag og aftenprogram den første aften.
Med venlig hilsen Line Raaby og Katja Kongstad

Forskningstræning er obligatorisk for læger i hoveduddannelse.
Forskningstræning er specielt rettet mod træning af akademikerrollen og mod udvikling af professionel tilgang til praksis. Der er samlet set afsat 20 dage til forskningstræning.

​Du kan finde retningslinjerne i Sundhedsstyrelsens ‘Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen’.

Et forskningstræningsforløb består af en praktisk og en teoretisk del. ​Der kan anvendes 10 dage til individuelt arbejde med et selvstændigt forskningsprojekt, samt evaluering med mundtlig fremlæggelse af projektet. ​Den teoretiske del består af 2 kurser (modul 1 + 2). Du får mest ud af dette kursus (modul 2), hvis du har været på det ikke-specialespecifikke forskningstræningskursus (modul 1 – som regel udbudt af universiteterne) og hvis du har fundet et specifikt forskningsprojekt at arbejde med, men det er ikke et ultimativt krav for at komme med på kurset, da kurset kun udbydes hvert 1½ år.

Betingelser for forskningstræning:
Alle kurser er gratis, og du har ret til frihed med løn både under kurser, seminardage og for de 10 dage til selvstændigt arbejde. Du skal aftale hele den praktiske tilrettelæggelse med din uddannelsesansvarlige overlæge og din forskningstræningsvejleder.

Dispensation:
Undtaget fra hele forskningstræningen er læger med dokumenteret forskningserfaring i form af erhvervet akademisk grad, dr. med. eller ph.d. Såfremt du har medsendt kopi af dit bevis for graden ved ansøgning om hoveduddannelsesforløb, vil du efterfølgende få dispensation.

Hel eller delvis dispensation for forskningstræningen kan søges ved Sekretariatet på baggrund af andre tilsvarende teoretiske kurser, dokumenteret forskningserfaring i form af publikationer i anerkendte tidsskrifter eller mundtlig fremlæggelse af forskningsresultater på kongres.

Læs mere på de enkelte Videreuddannelsesregioners hjemmesider.

 

Efteruddannelse

Info kommer