Opgaveglidning

I begyndelsen af 2011 gennemførte vi i DPAS´s Udvalg for Kvalitetsudvikling en undersøgelse om erfaringer med opgaveglidning mellem forskellige arbejdsgrupper på landets patologiske institutter. Udgangspunkter for undersøgelsen var at Sundhedsstyrrelsen, i forbindelse med udsendelse af en ny bekendtgørelse om benyttelse af medhjælp på det sundhedsfaglige område, bad de videnskabelige selskaber vurdere om der inden for deres område er behov for at beskrive, hvilke opgaver som kvalitetsmæssigt og patientsikkerhedsmæssigt forsvarligt kan delegeres til andet personale. Mhp. dette ønskede vi derfor at kortlægge omfanget af brugen af medhjælp på de patologiske institutter samt erfaringerne hermed.

Resultatet af undersøgelsen har dannet grundlag for et katalog om erfaringer med opgaveglidning, som man fra institutternes side kan tage udgangspunkt i, hvis man overvejer af indføre arbejdsglidning. Kataloget kan findes ved at benytte linket nedenfor.

For at kunne holde listen opdateret vil vi fra Udvalg for Kvalitetsudviklings side meget gerne høre om andre/nye erfaringer mht. opgaveglidning som, så vil blive tilføjet til kataloget. Oplysninger om dette kan sendes Søren Krag, på e-mail: soerkrag@rm.dk.

Link til erfaringer med opgaveglidning 2015.

Spørgeskema undersøgelse vedrørende brugen af makrokapsler 2013-14

Udvalget for Kvalitetsudvikling har i 2013-14 gennemført en spørgeskemaundersøgelse ang. brugen af makrokapsler og andre kvalitetstiltag på landets patologiske afdelinger. Resultaterne kan ses i dokumentet nedenfor.

Resultat af spørgeskemaundersøgelse vedr. makrokapsler.