Nyheder

26.05.2020 FYPA’s uddannelsespris 2020

FYPA’s Uddannelsespris 2020 var tildelt i år uddannelsesansvarlige overlæge på Herlev-Gentofte Hospital Birgitte Bols. Prisoverrækkelsen fandt sted lokalt på afdelingen, og de indstillende yngre læger havde til overrækkelsen forfattet en sang. DPAS ønsker Birgitte Bols tillykke med prisen.


25.05.2020 Nyt censorkorps til Bioanalytikeruddannelsen

Der søges nyt eksternt censorkorps. Censorkorpset beskikkes for en 4–årig periode fra d. 1. januar 2021 til d. 31. december 2024. Censorerne beskikkes til hele uddannelsens eksterne eksamener i de enkelte semestre samt bachelorprojekter indenfor alle specialer. Der er ansøgningsfrist den 23.06.2020.

Link til yderligere oplysninger


30.04.2020 DPAS søger medlem til udvalgspost

DCCG søger repræsentant fra DPAS til at indgå i en arbejdsgruppe, der henover sommeren 2020 skal opdatere eksisterende guidelines for HNPCC- arvelig tarmkræft. Interesserede bedes sende kort motiveret ansøgning (maks. 10 linjer) og CV til DPAS’s sekretær Martin Wirenfeldt Nielsen på E-mail: martin.nielsen@rsyd.dk senest den 10. maj 2020.


21.04.2020 ”The Alliance for Digital Pathology” søger digitalt materiale

”The Alliance for Digital Pathology” søger digitalt materiale fra obduktioner udført på COVID-19 positive patienter
Der foreligger kun meget lidt viden omkring de histopatologiske forandringer COVID-19 forårsager i organerne. “The Alliance for Digital Pathology” har taget initiativ til at oprette en platform, hvor der kan uploades digitale billeder af væv fra obduktioner udført på COVID-19 positive patienter med det formål at skabe en fælles databank. På nedenstående link findes flere oplysninger om projektet og hvordan man kan bidrage.

https://digitalpathologyalliance.org/covid19


13.04.2020 Posters og foredrag til online booklet fra Årsmødet 2020

Posters og foredrag til online booklet fra Årsmødet 2020 foreligger nu på medlemssiden.


13.04.2020 LEDIG STILLING: Yngre læge repræsentant i Videreuddannelsesregion Øst

Der er en ledig stilling som specialets yngre læge repræsentant i det regionale uddannelsesråd i Videreuddannelsesregion Øst pr. 01.10.2020. Læs mere om arbejdet og kommissorium her.
Ansøgere, der ønsker at komme i betragtning bedes sende en kort motiveret ansøgning til e-mail: fypa@fypa.dk inden den 01.07.2020. Det er et krav at ansøgere er i hoveduddannelse ansat i Videreuddannelsesregion Øst


13.04.2020 LEDIG STILLING: Yngre læge repræsentant i Videreuddannelsesregion Syd

Der er en ledig stilling som specialets yngre læge repræsentant i det regionale uddannelsesudvalg i Videreuddannelsesregion Syd pr. 01.05.2020. Læs mere om arbejdet og kommissorium her.
Ansøgere, der ønsker at komme i betragtning bedes sende en kort motiveret ansøgning til e-mail: fypa@fypa.dk inden den 20.04.2020. Det er et krav at ansøgere er i hoveduddannelse ansat i Videreuddannelsesregion Syd.


26.03.2020 Danske Kræftforskningsdage 2020

Sæt kryds i kalenderen den 27. og 28. august: Et stærkt nationalt samarbejde på kræftområdet er en væsentlig del af grundlaget for en høj og ensartet kvalitet i forskning og behandling på tværs af forløb og områder. Derfor afholder DCCC – Danish Comprehensive Cancer Center og DMCG.dk – Danske Multidisciplinære Cancer Grupper for tredje gang Danske Kræftforskningsdage den 27. og 28. august i Odense. På Danske Kræftforskningsdage 2020 mødes klinikere, forskere, patientforeninger og beslutningstagere på tværs af sygdomsområder, forskningsdiscipliner og specialer. Under overskriften Forskning – klinik – fremtid kan deltagerne orientere sig i den nyeste viden inden for dansk kræftforskning og kræftbehandling samt debattere udviklingen.
Vedhæftet er en invitation til at præsentere forskningsresultater i forbindelse med Danske Kræftforskningsdage 2020 (call for abstracts på både på dansk og engelsk). Vi håber at se mange gode og spændende abstracts samt at I vil være behjælpelige med at videreformidle muligheden, herunder lægge konferencen i jeres kalender.
Der vil som ved de to foregående konferencer blive uddelt en posterpris til årets to bedst formidlede posters. Alle posters vil i år være ophængt på begge konferencedage, ligesom udvalgte indsendere af abstracts får mulighed for at præsentere deres forskning fra den store scene.
Deadline for indsendelse af abstracts til årets konference er den 27. april 2020. Indsendelse af abstracts foregår via linket her. Det er også muligt at læse mere på dccc.dk.
Link til invitation..


24.03.2020 DPAS søger patolog til arbejdsgruppe

DPAS søger patolog til ” Arbejdsgruppe for revision af Pakkeforløb for kræft i tyk- og endetarm”. Arbejdsgruppens kommissorium fremgår af nedenstående link. Interesserede bedes sende en kort motiveret ansøgning (maks. 10 linjer) og CV til DPAS’ sekretær Martin Wirenfeldt Nielsen på E-mail: Martin.Nielsen@rsyd.dk   senest den 15. april 2020.

Link til: Kommissorium til arbejdsgruppe


23.03.2020 DPAS søger patolog til arbejdsgruppe i Sundhedsstyrelsen

DPAS søger patolog til “Arbejdsgruppe vedrørende revision af Sundhedsstyrelsens pakkeforløb for myelomatose”. Arbejdsgruppens kommissorium fremgår af nedenstående link. Interesserede bedes sende en kort motiveret ansøgning (maks. 10 linjer) og CV til DPAS’ sekretær Martin Wirenfeldt Nielsen på E-mail: Martin.Nielsen@rsyd.dk  senest den 15. april 2020.


28.02.2020 How-to-kursus: Arbejde i fagudvalg under Medicinrådet

Kurset afholdes af Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi den 14.-15. maj 2020 i Odense.  Målet med kurset er at opkvalificere kursisterne til at virke i et fagudvalg (FU) under Medicinrådet. Kurset er for læger der er medlem af et lægevidenskabeligt selskab. Både juniorer og seniorer er velkomne. Farmaceuter med interesse for fagudvalgsarbejde er velkomne. Der udstedes kursusbevis

Link til kursusprogram m.m.


18.02.2020 UDSAT – Hepatocellulært karcinom (HCC) – udredning og behandling

Grundet risiko for Corona-smitte har vi besluttet at udsætte dette møde på ubestemt tid. DSCH indbyder alle til Science & Network “Hepatocellulært karcinom (HCC) – udredning og behandling” tirsdag den 17.03.2020 på Herlev Hospital.  Alle er velkomne. Tilmelding senest mandag d. 9. marts via vores hjemmeside.

Link til program

Link til DSCH hjemmeside

 

 

 

 

 


07.02.2020 4th NordiQC Conference

Den 2. juni 2020 afholdes 4th. NOrdiQC Conference i Aalborg

Link til flere oplysninger


15.01.2020 Bestyrelsesmedlem til DGCG

Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG) søger et nyt bestyrelsesmedlem. Ansøger bedes sende en kort motiveret ansøgning (maks. 10 linjer) og CV til DPAS’ sekretær Martin Wirenfeldt Nielsen  på E-mail: Martin.Nielsen@rsyd.dk senest den 17. marts 2020.


07.01.2020 Patolog søges til Dansk Testiscancer Gruppe

Dansk Testiscancer Gruppe (DaTeCa) søger et nyt juniormedlem til gruppen. Ansøger skal være i hoveduddannelse og skal sende en kort motiveret ansøgning (max. 10 linjer) og CV til DPAS’ sekretær Martin Wirenfeldt Nielsen  på E-mail: Martin.Nielsen@rsyd.dk  senest den 22. januar 2020.

 


19.12.2019 Dansk Lungecancer Gruppe søger patolog

Dansk Lungecancer Gruppe (DLCG) har en ledig post til en patolog. Interesserede kan sende en kort motiveret ansøgning (maks. 10 linjer) og CV til DPAS’ sekretær Martin Wirenfeldt Nielsen  på E-mail: Martin.Nielsen@rsyd.dk  senest den 22. januar 2020.


31.10.2019 Ledig post i DaProCa (prostatacancer)

Dansk Prostatacancer Gruppe (DaProCa) under Dansk Urologisk Cancer Gruppe (DUCG) har en ledig post til en patolog. Interesserede kan sende en kort motiveret ansøgning (max. 10 linjer) og CV til DPAS’ sekretær Martin Wirenfeldt Nielsen  på E-mail: Martin.Nielsen@rsyd.dk senest den 27. november 2019.

Link til DaProCa (prostatacancer)

 


23.10.2019 Styregruppen for Dansk Tarmkræftscreeningsdatabase søger patolog

I styregruppen for Dansk Tarmkræftscreeningsdatabase er der en ledig post til en repræsentant fra DPAS. Interesserede kan sende en kort motiveret ansøgning (maks. 10 linjer) og CV til DPAS’ sekretær Martin Wirenfeldt Nielsen på E-mail: Martin.Nielsen@rsyd.dk senest 28. november 2019.

Læs om Dansk Tarmkræftscreeningsdatabase her. 


03.10.2019 Alt om Kongres 2019

Hermed invitation til halvdagskonferencen Alt om Kongres torsdag d. 7. november fra 8:30 – 13 i Den Sorte Diamant.
Halvdagskonferencen fokuserer på, hvordan man organiserer en international konference eller kongres i København. Til årets konference vil man også for første gang få mulighed for at høre resultaterne af en undersøgelse blandt 500 tidligere kongresværter, som Erhvervs Ph.d. Thomas Trøst Hansen har lavet, om værdien af værtskabet.

Link til invitation


22.09.2019 Styrelsen for patientklager

Styrelsen for Patientklager rekrutterer aktuelt nye sagkyndige lægekonsulenter .

Link til stillingsopslag 


15.09.2019 Redaktør ved APMIS / urinvejspatologi

APMIS har ledige poster som redaktør indenfor urinvejspatologi og hæmatopatologi. Interesserede kan sende en kort motiveret ansøgning (maks. 10 linjer) og CV til DPAS’ sekretær Martin Wirenfeldt Nielsen på E-mail: Martin.Nielsen@rsyd.dk senest den 11. oktober 2019


15.09.2019 Patolog til arbejdsgruppe / DMCG

Patolog søges til multidisciplinær arbejdsgruppe om non-melanom hudkræft med henblik eventuel oprettelse af en DMCG for denne kræfttype. Interesserede patologer bedes fremsende en kort motiveret ansøgning (maks. 10 linjer) med CV til DPAS bestyrelse v/ sekretær Martin Wirenfeldt Nielsen,  E-mail: Martin.Nielsen@rsyd.dk . Frist den 27.09.20


09.09.2019 Ledigt inspektorat

Til Sundhedsstyrelsens inspektorordning er der ét ledigt inspektorat og ét ledigt junior inspektorat i videreuddannelsen i patologi til besættelse snarest muligt. En kort motiveret ansøgning samt kort CV sendes til DPAS’ sekretær Martin Wirenfeldt Nielsen på E-mail: Martin.Nielsen@rsyd.dk senest mandag den 23. september 2019


09.09.2019 DSCH indbyder til

“Arvelig bryst- og tarmkræft”. DSCH indbyder til alle til Science og Network mandag den 11. november 2019 fra kl. 16.00 til kl. 19.30 på Herlev Hospital, Store Auditorium (forhallen). Tilmelding senest den 04. november 2019.

 Link til program

Link til tilmelding

 


13.08.2019 Heldagssymposium om Evidence-based Deprescribing

Kliinisk Farmakologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital afholder et helddagssymposium den 23. september 2019 om Evidence-based Deprescribing, hvor blandt andre en af initiativtagerne fra netværket deprescribing.org kommer og fortæller om metoden og implementeringen af deres guidelines.

Link til invitation

 

 


06.08.2019 Nyt medlem til National Videnskabsetisk Komité

Der søges et nyt medlem til National Videnskabsetisk Komité. Opslag kan findes på dette link.

Ansøgningsfristen er 23. august 2019


28.06.2019 Lærestolsprofessorat i patolog

Københavns Universitet, Institut for Klinisk medicin har et lærestolsprofessoratet i patologi med tilknyttet overlægestilling på Rigshospitalet i opslag med frist d. 24. august.

 Link til opslag


24.06.2019 Patolog til DGCG søges

DGCGs Trofoblastgruppe har en ledig plads til en patolog. Interesserede bedes inden 1. august 2019 sende en kortfattet ansøgning med CV til DPAS sekretær Martin Wirenfeldt Nielsen, E-mail:  Martin.Nielsen@rsyd.dk senest 01. august 2019. Udpegning vil finde sted i starten af august.


21.06.2019 Patologer til arbejdsgrupper for pakkeforløb: 

Sundhedsstyrelsen søger patologer som medlemmer til  ”Arbejdsgruppe for revision af Diagnostisk pakkeforløb for patienter med uspecifikke symptomer på alvorlig sygdom, der kunne være kræft” og “Pakkeforløb for metastaser uden organspecifik kræfttype”. Interesserede bedes sende kort motiveret ansøgning til DPAS sekretær Martin Wirenfeldt Nielsen, E-mail:  Martin.Nielsen@rsyd.dk senest 01.juli.2019

Der er planlagt tre møder i arbejdsgruppen på følgende dage i 2019/2020:
1. møde: 27. september 2019 kl. 11:00-14:00
2. møde: 09. december 2019 kl. 11:00-14:00
3. møde: 26. februar 2020 kl. 11:00-14:00

Øvrig information om arbejdet fremgår af vedhæftede dokumenter.

Udpegningsbrev

Kommissorium


18.06.2019 FYPA kursusdag 2019

Årets FYPA kursusdag afholdes den 19. august 2019 fra kl. 10 – 16.30 på Sjællands Universitetshospital Roskilde, Lille Auditorium. Årets tema: Update on pulmonary pathology
Læs mere her


18.06.2019 To medlemmer til Medicinrådets fagudvalg

Dansk Patologiselskab søger en til to speciallæger i patologi til Medicinrådets fagudvalg vedrørende tværgående kræftlægemidler. Send en kort motiveret ansøgning til DPAS’ sekretær Martin Wirenfeldt Nielsen, E-mail: martin.nielsen@rsyd.dk inden den 25. juni 2019.
De(t) udpegede medlem(mer) vil få Medicinrådets habilitetspolitik og en vejledning i udfyldelse af habilitetserklæring tilsendt efterfølgende.
Om Medicinrådets fagudvalg
Medicinrådets fagudvalg er stående udvalg, som skal bidrage til den lægefaglige og patientorienterede vurdering af nye lægemidler og indikationer samt terapiområder på det specificerede fagområde. Det betyder, at dette fagudvalg vil blive indkaldt i forbindelse med Medicinrådets vurderinger af nye lægemidler samt udarbejdelse af behandlingsvejledninger. Medicinrådets fagudvalg er sammensat af eksperter med klinisk og lægemiddelfaglig baggrund samt en til to patientrepræsentanter. Alle medlemmer udpeges for en periode på to år med mulighed for genudpegning.
Om Medicinrådets habilitetspolitik
Medicinrådet er underlagt forvaltningslovens regler for inhabilitet i den offentlige forvaltning. Medicinrådet har på den baggrund udarbejdet en habilitetspolitik, som kan læses på Medicinrådets hjemmeside:  Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedrørende habilitetserklæringer

 


30.05.2019 Kender du digital Patologi?

Kender du til digital patologi? Der er brug for din besvarelse – det tager kun få minutter. Alle ansatte på Patologiafdelinger i Danmark er vigtige for undersøgelsen!
For nuværende findes der lidt dokumenteret viden omkring anvendelsen og udbredelsen af digital patologi i Danmark, samt hvilke problemstillinger og fordele ansatte oplever i arbejdet med implementering og udvikling af digital patologi. Derfor laver vi en kortlægning af digital patologi i Danmark. 
Kortlægningen baseres på en spørgeskemaundersøgelse, der vil følges op med interviews. Vi undersøger også interessen for et tværfagligt nationalt netværk for digital patologi.
Undersøgelsen er et samarbejde mellem Bioanalytikeruddannelserne ved Københavns Professionshøjskole (KP) og Professionshøjskolen Absalon (PHA) samt Patologiafdelingerne på Odense Universitetshospital og Rigshospitalet.

Praktisk: 
Du kan få adgang til spørgeskemaet via din leder, eller du kan sende os en mail så sender vi gerne linket direkte til dig.
Link til spørgeskema.

Link til flyer

Kontaktpersoner:
Lektor Julie Smith, ph.d. tlf. 51 63 28 12. E-mail:  jusi@kp.dk
Adjunkt Charlotte Lerbech Jensen, bioanalytiker, cand.scient., tlf. 72 48 25 68, E-mail: chlj@pha.dk

 


18.05.2019 Dansk Cytologiforening inviterer til temadag

Dansk Cytologiforening inviterer til temadag den 22. august 2019 fra kl. 09.00 – 16.00 på VIA University College Section of Biomedical Laboratory Science, Hedeager 2, 8200 Aarhus N
“Cervical Cytology Day: Cytology in a HPV-based Screening” Deadline for tilmelding 14. juni 2019. Program: The Roles are changing

Se det fulde program her: Link

 

 


16.05.2019 Repræsentant til følgegruppe nedsat af Sundhedstjenesten

DPAS søger en repræsentant til en følgegruppe nedsat af Sundhedsstyrelsen, der skal rådgive styrelsen i udarbejdelsen af Faglig gennemgang af brystkræftscreeningsprogrammet .” Interesserede kan sende en kort (maks. 10 linjer) motiveret ansøgning og CV til DPAS’ formand Lene Buhl Riis på e-mail:  Lene.Buhl.Riis@regionh.dk senest fredag den 7. juni 2019


12.05.2019 First Scandinavian Baltic Pancreas Symposium

First Scandinavian Baltic Pancreas Symposium, afholdes den 20. – 21. september 2019 på Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding

Tilmelding på www.OPAC.nu

Symposiet har til formål at styrke den pancreas-relaterede forskning og udvikling i et bestående netværk med det øvrige Skandinavien og Baltikum. Ud over en generel opdatering vedrørende den aktuelle evidens ønsker vi at promovere og synliggøre de mange spændende igangværende pancreasprojekter og herunder at fremlægge de nyeste forskningsresultater med fokus på bl.a. genetiske aspekter. Symposiet er et fælles arrangement mellem Center for Pancreassygdomme (Aalborg Universitetshospital) og Odense Pancreas Center (OPAC) (Odense Universitetshospital) som begge er internationalt anerkendte Centers of Clinical Excellence.
Mødet fokuserer på benigne og maligne pancreassygdomme og har tre gennemgående temaer:
1. Cancer pancreatis
2. Kronisk pancreatitis
3. Hypoglykæmi
Symposiet består af Plenar-, Breakout- og Meet-the-Experts sessioner understøttet af internationalt anerkendte foredragsholdere samt eksperter fra danske centre. Der vil være en posterudstilling med postergennemgang og priser til de tre bedste poster, som også får mulighed for oral præsentation af deres forskningsresultater (se vedlagte program).

Link til flyer


12.05.2019 Ledig post APMIS

APMIS har en ledig post som redaktør indenfor urinvejspatologi. Interesserede kan sende en kort motiveret ansøgning (maks. 10 linjer) og CV til DPAS’ sekretær Martin Wirenfeldt Nielsen på e-mail: Martin.Nielsen@rsyd.dk senest den 27. maj 2019.


12.05.2019 Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening

Styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening, DKLS har en ledig post. Interesserede kan rette henvendelse til formand Marianne Waldstrøm på e-mail: Marianne.Waldstroem@rsyd.dk, såfremt der ønskes oplysninger vedrørende styregruppens arbejde.
En kort motiveret ansøgning (maks. ti linjer) og CV kan sendes til DPAS’ sekretær Martin Wirenfeldt Nielsen på e-mail Martin.Nielsen@rsyd.dk senest den 27. maj 2019.


08.05.2019 Patologer søges til Arbejdsgruppe for non-melanom hudkræft DMCG.

Dansk Dermatologisk Selskab, Dansk Selskab for Klinisk Onkologi og Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi har indledt et samarbejde om at få non-melanom hudkræft etableret som multidisciplinær cancergruppe under DMCG. Vi vil meget gerne have deltagelse fra Dansk Patologiselskab. Hvis det har jeres interesse, så send en kort motivation til DPAS sekretær Martin Wirenfeldt Nielsen, E-mail: martin.nielsen@rsyd.dk
Såfremt I har spørgsmål, er I velkomne til at kontakte Vibeke Koudahl enten på E-mail: vibeke.koudahl@rsyd.dk eller tlf. 31 27 29 15.
På vegne af
Vibeke Koudahl
Specialeansvarlig overlæge,ph.d.
Plastikkirurgisk afdeling Vejle Sygehus
Formand for Dansk Selskab for Plastik- og Rekonstruktionskirurgi


26.04.2019 Melanoma Pathology Seminar 2019

Den 12. september 2019 afholdes “Melanoma Pathology Seminar” på Herlev Hospital, Store Auditorium.

Link til program


16.04.2019 Forårsmøde i DCCG’s patologi arbejdsgruppe

Forårsmøde i DCCG’s patologi arbejdsgruppe afholdes den 14.05.2019 på Regionshospitalet i Randers. Temaet for forårsmødet i DCCG’s arbejdsgruppe er den nye udgave af WHO bogen som forventes at udkomme i forsommeren 2019. Professor Iris Nagtegaal præsenterer “What’s new in the WHO blue book 2019?” og vil give en update på nomenklaturen for serrate læsioner.
Alle er velkomne.

Link til Flyer

Link til Program


03.04.2019 Basiskursus for læger i introduktionsstilling

FYPA og DPAS afholder den 20.5.2019  Basiskursus for Introduktionslæger på Odense Universitetshospital. Begrænsede pladser og først-til-mølle er gældende. Se mere i invitationen og her


24.03.2019 Patologer til Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe

I Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe er der tre ledige pladser til patologer i bestyrelsen. Interesserede medlemmer kan sende en kort motiveret ansøgning (maks. 10 linjer) og et kort CV (maks. 1 A4 side) til DPAS’ bestyrelses sekretær Martin Wirenfeldt Nielsen på E-mail: Martin.Nielsen@rsyd.dk senest 24. april 2019.

 


21.03.2019 XII European Congress of Neuropathology

XII European Congress of Neuropathology afholdes på Odense Universitetshospital fra den 03 – 06.juni 2020.  Reserver datoen allerede nu.

Læs mere her. 


27.02.2019 DPAS Årsmøde 2019

Det endelige program til DPAS Årsmøde 2019 er nu tilgængeligt på medlemdelen af hjemmesiden samt på DPAS’ appen.


21.02.2019 CSPU 2019

Copenhagen Surgical Pathology Update afholdes fra 3. – 5. juni 2019. Se link for info og tilmelding.

 


20.02.2019 Arbejde i fagudvalg under medicinrådet

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi udbyder et kursus rettet mod læger fra alle specialer. Det handler om Medicinrådet og især arbejdet i fagudvalgene herunder. Kurset er den 4. og 5. april 2019 i Odense. Der ligger meget stor indflydelse i dette organ, og det er vigtigt at være klædt godt på hvis man skal slå igennem her. Se kursusoplæg her

Link til DSKF


12.02.2019 First Scandinavian Baltic Pancreas Symposium

First Scandinavian Baltic Pancreas Symposium afholdes den 20. – 21. september 2019 på Comwell Kolding, Skovbrynet 1, 6000 Kolding.
Symposiet har til formål at styrke den pancreas-relaterede forskning og udvikling i et bestående netværk med det øvrige Skandinavien og Baltikum. Ud over en generel opdatering vedrørende den aktuelle evidens ønsker vi at promovere og synliggøre de mange spændende igangværende pancreasprojekter og herunder at fremlægge de nyeste forskningsresultater med fokus på bl.a. genetiske aspekter.
Symposiet er et fælles arrangement mellem Center for Pancreassygdomme (Aalborg Universitetshospital) og Odense Pancreas Center (OPAC) (Odense Universitetshospital) som begge er internationalt anerkendte Centers of Clinical Excellence.
Mødet fokuserer på benigne og maligne pancreassygdomme og har tre gennemgående temaer:
1. Cancer pancreatis
2. Kronisk pancreatitis
3. HypoglykæmiSymposiet består af Plenar-, Breakout- og Meet-the-Experts sessioner understøttet af internationalt anerkendte foredragsholdere samt eksperter fra danske centre. Der vil være en posterudstilling med postergennemgang og priser til de tre bedste poster, som også får mulighed for oral præsentation af deres forskningsresultater (se vedhæftede program).
Ultimo februar 2019 åbner vi for tilmelding til symposiet (www.OPAC.nu), men vi håber, at I allerede nu vil lægge program og invitation på jeres hjemmeside og meget gerne sende en mail med samme dokument direkte til jeres medlemmer.
Yderligere info på www.OPAC.nu eller hos Forskningssekretær Jette Bang Hedelund (Jette.Bang.Hedelund@rsyd.dk)

Med venlig hilsen

Professor Asbjørn Drewes , Professor Michael Bau Mortensen
Odense Pancreas Center (OPAC)

Link til program og invitation

Link til OPAC

 


03.02.2019 Reminder – kreativ patologi

Deltag i opløbet om skønne præmier. Find den lille detalje som fanger øjet. Send en E-mail til: Rikke.koelby.christensen@rsyd.dk eller tina.di.caterino@rsyd.dk

Se link kreativ patologi


03.02.2019 DSCH indbyder alle til Science & Network

Den 14. marts 2019 indbyder DSCH alle til Science & Network på Herlev Hospital, Lille Auditorium (forhallen).

Link til program og tilmelding

 


29.01.2019 Årsmøde i DSHHO.

Den 22. marts 2019 er der årsmøde i Dansk Selskab For Hoved- og Halsonkologi. Det afholdes kl. 10-16 på Rigshospitalet. Det er gratis at deltage og alle patologer er velkomne. Tilmelding ikke nødvendig. Læs mere på www.dshho.dk.


24.01.2019 Ledig stilling som juniorinspektor i Region Nord

Er du læge under uddannelse og har du interesse for og kendskab til den lægelige videreuddannelse, så er der nu en stilling ledig som juniorinspektor i Region Nord. Send en kort, motiveret ansøgning til FYPAs sekretær Arnim Schneider på E-mail:  fypa@fypa.dk.
I vurderingen lægges der vægt på kendskab til videreuddannelsen og erfaring fra arbejde med bl.a. undervisning, medicinsk pædagogik eller lignende kompetencer. Se mere om inspektorordningen på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.
Ansøgningsfrist: 01.03.2019


17.01.2019 Dansk Lymfomgruppe søger en patolog

Dansk Lymfomgruppe søger en patolog til at varetage formandsskabet for patologigruppen under Dansk Lymfomgruppe og til samtidig at være medlem af bestyrelsen for Dansk Lymfomgruppe. Interesserede kan sende en kort motiveret ansøgning (maks. 10 linjer) og CV senest 31. januar 2019 til DPAS’ sekretær Martin Wirenfeldt Nielsen på E-mail: Martin.Nielsen@rsyd.dk

Link til Dansk Lymfomgruppe


10.01.2019 Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe søger en patolog

Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe søger en patolog til cervixcancergruppen. Læs mere om arbejdet på DGCG’s hjemmeside. Interesserede kan sende kort motiveret ansøgning (maks. 10 linjer) og CV til DPAS’ lægelige sekretær Martin Wirenfeldt Nielsen E-mail: Martin.Nielsen@rsyd.dk senest den 22. januar 2019.

Link til DGCG


10.01.2019 Forårsmøde DCCG

Tirsdag den 14. maj 2019 afholder DCCG forårsmøde På Regionshospitalet Randers, Auditoriet.
Ved tilmelding kontakt: Overlæge Filomena Baretto de Faria, E-mail: Filomena.Barreto.de.Faria@rsyd.dk
Link til Dagsorden
Link til DCCG’ hjemmeside

 

 


30.12.2018 Patolog søges til Medicinrådets Fagudvalg

Patolog søges til Medicinrådets fagudvalg vedrørende hoved- og halskræft.
Læs mere herunder, og kontakt DPAS sekretær Martin Wirenfeldt, E-mail: Martin.Nielsen@rsyd.dk for spørgsmål, kopi af kommissorium og ansøgning. Frist den 16. januar 2019

Medicinrådet har godkendt kommissorium for fagudvalget vedrørende hoved- og halskræft. Ifølge kommissoriet skal Dansk Patologiselskab udpege en repræsentant med særlig kompetence inden for behandling af hoved-halskræft, og som har erfaring med PD-L1, til fagudvalget.

Om Medicinrådets fagudvalg:
Medicinrådets fagudvalg er stående udvalg, som skal bidrage til den lægefaglige og patientorienterede vurdering af nye lægemidler og indikationer samt terapiområder på det specificerede fagområde. Det betyder, at dette fagudvalg vil blive indkaldt i forbindelse med Medicinrådets vurderinger af nye lægemidler samt udarbejdelse af behandlingsvejledninger. Medicinrådets fagudvalg er sammensat af eksperter med klinisk og lægemiddelfaglig baggrund samt en til to patientrepræsentanter.

Om Medicinrådet:
Medicinrådet er en uafhængig institution, der er etableret af Danske Regioner med henblik på at:
·         stille klare krav til dokumentation for, at ny og eksisterende medicin er til gavn for patienter
·         fremme hurtig og ensartet anvendelse af nye såvel som eksisterende lægemidler på tværs af sygehuse og regioner
·         skabe et stærkere grundlag for prisforhandlinger og udbud vedrørende medicin, så der opnås mest mulig sundhed for pengene.
Medicinrådet vurderer medicinen fagligt, så medicinanvendelsen er til gavn for patienterne, tager stilling til om ny medicin kan anbefales som standardbehandling samt udsteder behandlingsvejledninger og rekommandationer for anvendelsen af medicinen.

Om Medicinrådets habilitetspolitik
Medicinrådet er underlagt forvaltningslovens regler for inhabilitet i den offentlige forvaltning. Medicinrådet har på den baggrund udarbejdet en habilitetspolitik, som kan læses på Medicinrådets hjemmeside: Habilitetspolitik i Medicinrådet og procedurer vedr. habilitetserklæringer.

Habilitetsreglerne og eksempler på afgørelser er også forklaret i en kortere version, som også kan læses på Medicinrådets hjemmeside: Sådan er Medicinrådets habilitetsregler – kort fortalt.


30.12.2018 Patolog søges til Dansk Melanom Gruppe

Patolog søges til Dansk Melanom Gruppe (DMG). Interesserede patologer bedes fremsende en kort motiveret ansøgning (maks. 10 linjer) med CV til DPAS bestyrelse v/ sekretær Martin Wirenfeldt Nielsen,  E-mail:Martin.Nielsen@rsyd.dk  Frist den 22. januar 2019.


13.12.2018 “Cytology Immersion in the ancient roman scenario”

International Academy of Cytology Tutorial Rom, February 2019. “Cytology Immersion in the ancient roman scenario”

Læs mere her


27.11.2018 Patolog søges til Dansk Gynækologisk CancerGruppe

Patolog søges til Trofoblastgruppen under Dansk Gynækologisk CancerGruppe (DGCG). Interesserede patologer bedes fremsende kort motiveret ansøgning (maks. 10 linjer) med CV til DPAS bestyrelse, Martin Wirenfeldt Nielsen,  E-mail: Martin.Nielsen@rsyd.dk  Frist den 15.12.2018.

 


09.11.2018 Patologiens Dag

Kære alle patologiafdelinger,

I anledning af patologiens dag 2018 har I alle fået rundsendt plakater til ophæng og markering af denne dag. International patologidag afholdes onsdag den 14. november 2018.

En markering af patologien kloden rundt!

International Pathology Day blev oprettet af Royal College of Pathologists i 2014 i samarbejde med en række patologi- og laboratoriemedicinske institutioner over hele kloden for at anerkende og markere det bidrag og den vigtige rolle, som patologi og laboratoriemedicinstjenester spiller i globale sundhedsudfordringer og sætte fokus på de sundhedsmæssige resultater fra patologiselskaber rundt om i verden.

Vær med til at markere denne dag overfor kollegaer og patienter ved at hænge de udsendte plakater op på hospitalet, fx i foyeren, ved hospitalets kantine og andre steder på sygehuset. Samtidigt kan alle på de sociale medier (twitter, facebook eller instagram) støtte op ved at anvende hashtag #patologidag, når I med ord eller billeder markerer patologiens dag.

Med venlig hilsen

Dansk Patologiselskab

 


08.11.2018 Dansk Selskab for Klinisk Farmakolog

Dansk Selskab for Klinisk Farmakologi afholder for anden gang kursus om fagudvalgsarbejdet under Medicinrådet. Kurset er åbent for læger fra andre selskaber med interesse for fagudvalgsarbejdet, men vil især være relevant for læger udpeget til dette arbejde, da formålet med kurset er at opkvalificere deltagerne til at virke i et fagudvalg. Kurset afholdes i Odense den 4. og 5. april 2019, se vedhæftede for nærmere information.

Link til yderligere information

 


07.11.2018 INPhINIT research fellowship position.

Dear collegue. My name is Victor Lago, I work as gynecological oncologist at the university Hospital La Fe in Valencia, Spain.
Our center belongs to the network of ESGO (European Society of Gynecologic Oncology) certified centers in gynecological cancer and accredited center of surgey in ovarian cancer.
In September 2019 we will offer an open research fellowship position in our division for developing a PhD. It will consist in a grant of 3-years contract. The position is focused in a specialist in pathology.
The aim of this email is to ask you if it can be published at your website and/or throughout your email network. With kindly ask for your support in this because without your help it is going to be a tough or imposible task (One of the requirements is to have completed their degree in a non-Spanish university).
Please find attached the conditions of the grant and the position. Looking forwards to hearing from you.
Kind regards V.Lago

Link til PhD position
Link til InfoCall2019


10.10.2018 DPAS’ Uddannelsesudvalg inviterer til efteruddannelseskursus

Kære Kollegaer. DPAS´ Uddannelsesudvalg vil gerne invitere jer alle til efterårets efteruddannelseskursus. ‘Can one still be a general surgical pathologist? An interactive slide seminar based on 24 cases illustrating pitfalls’, ved Thomas Krausz MD, FRCPath Director of Anatomic and Surgical Pathology, Vice Chair of Pathology University of Chicago, USA.
Tid og sted: 26.- 27. oktober 2018,  IDA mødecenter, København

OBS: Tilmeldingsfrist 12.10.2018

Med venlig hilsen
Uddannelsesudvalget

Link til flyer


09.10.2018 Foredrag med Dr. Steven Pals, professor i immuno- og hæmatopatologi

For alle interesserede: “Moving targets: Cell adhesion and migration inhibitors as new anti-cancer therapy.”
Foredrag med Dr. Steven Pals, professor i immuno- og hæmatopatologi, Amsterdam UMC og nyligt adjungeret professor, Institut for Klinisk Medicin, KU.

Mandag den 29.oktober 2018 kl. 14-14:45
Rigshospitalet, auditorium 1.

Link til information


04.10.2018 APMIS: Special Issue om placentapatologi.

Dette særnummer indeholder en perlerække af nye opdaterede review-artikler, som følger de nyeste kriterier for placentapatologi. Der er fri adgang via nedenstående link:
Link til artikel
Gæsteeditors: Lisa Leth Maroun og Tina Olsen.


03.10.2018 Kreativ patologi 2019

Kreativ patologi 2019 vil bestå af to dele. Informationer om tilmeldinger kommer i januar 2019, men start allerede nu med kreativiteten. Flotte præmier.

Link til flyer


25.09.2018 GENOPSLAG: Videreuddannelsesregion Syd

Bliv YL-repræsentant i Videreuddannelsesudvalget for Patologisk anatomi og cytologi i Videreuddannelsesregion Syd. Vær med til at præge videreuddannelsen, følg op på bland andet inspektorrapporter og styrk samtidigt dit netværk og dine ledelses- og administrative kvalifikationer.
Send en kort motiveret ansøgning til FYPA på E-mail: fypa@fypa.dk inden 01. november 2018.

 

 

 


25.09.2018 GENOPSLAG: Videreuddannelsesregion Nord

Bliv YL-repræsentant i Ansættelsesudvalget for Patologisk anatomi og cytologi i Videreuddannelsesregion Nord (suppleant). Vær med til ansættelsesrunder for hoveduddannelsesforløb samtidigt med at du udvider dit netværk og styrker dine ledelses- og administrative kvalifikationer. Det er en 3-årig post med mulighed for genbesættelse, gældende fra ansættelsesrunderne forår 2019.
Send en kort motiveret ansøgning til FYPA på E-mail: fypa@fypa.dk inden 01. november 2018.


18.09.2018 Meddelelse fra Informatikudvalget

I forbindelse med den aktuelle kodeopdatering er Informatikudvalget blevet gjort opmærksom på, at tillægskoden ”simpel”, som fik tildelt kode ÆYYY9E eksisterer i forvejen i PatoSNOMED med kode ÆYYY61​.
Den nyoprettede ÆYYY9E vil blive lukket ved næste kodeopdatering og der anmodes om, at man anvender den allerede eksisterende ÆYYY61


10.09.2018 Nyt fra Informatikudvalget

Den planlagte kodeopdatering pr. 1 oktober 2018 er gennemført. Kodeopdateringsliste bliver lagt på Patobank hjemmeside som vanligt.


08.09.2018 DSCH indbyder til Science & Network

DSCH indbyder alle til Science & Network: Nyretransplantationer – State of the Art, den 28. november, 2018
Mærsk Tårnet, Nielsine Nielsen Auditoriet, Blegdamsvej 3B, 2200 København N.

Alle er velkomne. 

Tilmelding senest den 21. november 2018 til Ulla Evald, E-mail: utev@tdcadsl.dk. Opgiv navn, E-mail og evt. medlemskab af DSCH.

Link til flyer

 


30.08.2018 AFLYST – DUGC, Årsmøde

Årsmøde fredag den 05. oktober 2018 er aflyst

Link til informationer


26.08.2018 Cytoplatologi på tværs

1.oktober 2018 fra 10-16 på Rigshospitalet. Vi vil høre både noget generelt og organspecifikt, noget fra finnålsarkivet og koble det op på molekylære analyser, flow og forskning. Vi håber på stor opbakning til kurset. Tilmelding senest 17.09 til fypa@fypa.dk.

Information og fuldt program


26.08.2018 Videreuddannelsesudvalget i Videreuddannelsesregion Syd

Der er to ledige poster som YL-repræsentanter i Videreuddannelsesudvalget for Patologisk anatomi og cytologi i Videreuddannelsesregion Syd. Vær med til at præge videreuddannelsen, følg op på bland andet inspektorrapporter og styrk samtidigt dit netværk og dine ledelses- og administrative kvalifikationer.
Send en kort motiveret ansøgning til FYPA på fypa@fypa.dk inden 01. september 2018.


26.08.2018 Ansættelsesudvalget i Videreuddannelsesregion Nord

Der er én ledig post som YL-repræsentant i Ansættelsesudvalget for Patologisk anatomi og cytologi i Videreuddannelsesregion Nord (suppleant). Vær med til ansættelsesrunder for hoveduddannelsesforløb samtidigt med at du udvider dit netværk og styrker dine ledelses- og administrative kvalifikationer. Det er en 3-årig post med mulighed for genbesættelse, gældende fra ansættelsesrunderne forår 2019. Send en kort motiveret ansøgning til FYPA påfypa@fypa.dk inden 01. september 2018.


22.08.2018 Efteruddannelseskursus

26.-27. oktober 2018, IDA Mødecenter, København.

DPAS’ Uddannelsesudvalg har glæden af at tilbyde et 1½ dages kursus med titlen ”Can one still be a general surgical pathologist? A slide seminar on diagnostically challenging cases”.  Dr. Thomas Krausz underviser på hele kurset, som afholdes d. 26. – 27. oktober 2018, kl. 9-17 fredag og kl. 9-13 lørdag. Pris for YL i uddannelsesstilling: kr. 1200, speciallæger kr. 1800. Mere information om tilmelding og program følger.


14.08.2018 Soft tissue tumors of the skin

Herlev Pathology Symposium: Soft tissue tumors of the skin
Dr. Jason L. Hornick, M.D., Ph.D., Professor of Pathology, Harvard Medical School

STADIG LEDIGE PLADSER: Deadline 27. august.
Tid og sted: 6. september, 2018 fra 9.30 – 16.30, Herlev Hospital
Registrering: E-mail: conny.jensen@regionh.dk senest 27. august 2018. Angiv venligst navn, afdeling og hospital ved registrering.

Link til Flyer


09.08.2018 DPAS søger en repræsentant til HNPCC

DPAS søger en repræsentant til den nationale styregruppe for HNPCC-registret og det videnskabelige udvalg herunder. Interesserede kan sende en kort motiveret ansøgning (maks. 10 linjer) og CV til DPAS’ sekretær Martin Wirenfeldt Nielsen på E-mail: Martin.Nielsen@rsyd.dk senest tirsdag den 28. august 2018.


03.08.2018 Information fra Informatikudvalget

Seneste SNOMED kodeopdatering udført den 1. juli 2018. Komplet liste med nye og reviderede SNOMED koder kan ses på Patobank hjemmesiden.


15.07.2018 Invitation til Årskursus i Dansk Selskab for Retsmedicin

Årskursus i Dansk Selskab for Retsmedicin den 1. til den 3. november 2018.

Link til invitation
Link til program


07.07.2018 Forslag til nyt medlem af Danmarks Frie Forskningsfond

Bestyrelsen for Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) indkalder forslag til ét nyt medlem til det faglige forskningsråd DFF | Sundhed og Sygdom inden for fagfeltet Basal og translationel klinisk fysiologi og organfysiologi. Interesserede kan se detaljer i vedlagte fil og sende en ansøgning jævnfør specifikationerne i indkaldelsen til DPAS sekretær Martin Wirenfeldt Nielsen på e-mail: Martin.Nielsen@rsyd.dk senest torsdag den 30. august 2018.

Link til fil fra DFF

 


04.07.2018 Patolog søges til patologisk institut i Zürich

Patolog søges til Pathologie Institut Enge AG i Zürich. Se vedlagte fil


20.06.2018 ESP Giordano Fellowship – NY DEADLINE

Muligheden for at indsende ansøgning til ESPs Giordiano Fellowship er forlænget frem til 2.juli 2018.
Se mere nedenfor og på dette link
We would like to inform you that the Applications submission deadline for  the European Society of Pathology (ESP) Giordano Fellowship (edition 2019) has  been extended until  Monday, 02 July 2018 (4:00 PM CEST).

Applicants should consult the revised Terms and Conditions of the Giordano Fellowship Bursary as stipulated on the ESP website at this link.  The applications will be reviewed within 10 to 12 weeks after the deadline.


18.05.2018 Informationsmøde om databeskyttelsesforordningen

Dansk Epidemiologisk Selskab inviterer til informationsmøde den 24. maj 2018 kl. 13 – 16 på SDU. EU’s nye persondataforordning træder i kraft d. 25. maj 2018. Ved du hvad den betyder for dit daglige forskningsarbejde?  Hvad du skal være opmærksom på når du skal søge om data hos enten DST eller SDS? Hvad det betyder for dine eksisterende projekter, og  hvordan skal du bære dig ad hvis du opdager at noget ikke opfylder de nye krav? Vi håber at kunne afmystificere de indviklede lovskrifter og fremme det nødvendige kendskab til de nye regler.

Link til program og tilmelding


17.05.2018 Patolog til bestyrelsespost i DGCG

Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe søger en patolog til en ledig post i bestyrelsen. Interesserede kan sende en kort (maks. 10 linjer) motiveret ansøgning til DPAS’ sekretær Martin Wirenfeldt Nielsen på E-Mail: Martin.Nielsen@rsyd.dk senest den 18. juni 2018.


10.05.2018 Invitation til PhD forsvar

Rikke Karlin Jepsen forsvarer sin PhD afhandling: INVASIVE FRONT CHANGES IN EARLY METASTATIC COLORECTAL CANCER – MICRORNA DEREGULATIONS AND TUMOR BUDDING DIAGNOSTICS

TORSDAG D. 24. MAJ KL. 14.00 I DET LILLE AUDITORIUM PÅ HERLEV HOSPITAL HERLEV RINGVEJ 75, 2730 HERLEV
Efterfølgende indbyder Patologiafdelingen til reception i Patologiafdelingens personalestue. ALLE ER VELKOMMEN

BEDØMMELSESKOMITÉ:
Formand: Professor Julia Sidenius Johansen, Københavns Universitet; professor Inti Zlobec, Bern Universitet; og professor Flemming Brandt Sørensen, Aarhus Universitet

SUPERVISORER:
Klinisk lektor Lene Buhl Riis, professor Estrid Høgdall, klinisk lektor Louise Laurberg Klarskov og Guy Novotny, Patologiafdelingen Herlev og Gentofte Hospital, Københavns Universitet


23.04.2018 Patolog søges til Dansk Nyrecancer Udvalg

DaRenCa (Dansk Nyrecancer Udvalg) ønsker en patolog til gruppen. Interesserede bedes sende en kortfattet ansøgning (maks. 10 linjer) og CV til DPAS’ sekretær Martin Wirenfeldt Nielsen. E-mail: martin.nielsen@rsyd.dk senest den 11.05.2018.


20.04.2018 Nyt fra Informatikudvalget

Sundhedsdatastyrelsen har dags dato informeret DPAS’  Informatikudvalg om, at man desværre er nødsaget til at udsætte den ellers pr. 1.04.2018 planlagte Pato-Snomed kodeopdatering til 1.07.2018. Sundhedsdatastyrelsen anfører at udsættelsen skyldes sammenfald af mange opgaver forbundet med implementering af LPR3.
Informatikudvalget beklager forsinkelsen.


19.04.2018 Temadag Dansk Cytologiforening

Dansk Cytologiforening afholder temadag den 29.08.2018. Emnet vil være ØNH-finnåle, inklusiv thyroidea og afholdes på VIA i Århus. Tilmeldingsfrisk 01.05.2018.

Link til program og tilmelding


16.04.2018 ECV cancer Symposium

ECV cancer Symposium onsdag 30. 05. 2018 på Rigshospitalet. Deadline for tilmelding den 01.05.2018

Link til invitation & program


12.04.2018 Dansk Peniscancergruppe

Christina Stilling er udpeget af DPAS’ bestyrelse som patolog til Dansk Peniscancergruppe (DaPeCa)


11.04.2018 3rd Nordic Meeting

Welcome to the 3rd Nordic Meeting on Tumor Microenvironment in Lymphoma in Aarhus, Denmark on 24.-25. May 2018
Link til invitation
Link til program

 


11.04.2018 Efteruddannelsesmøde Astra Zeneca

Astra Zeneca inviterer til efteruddannelsesmøde for læger: National Testing Masterclass – Personlig medicin
Tirsdag den 08. 05. 2018 kl. 9.30-17.35 på Scandic Copenhagen, Vester Søgade 6, 1601 København V

Link til invitation samt program


11.04.2018 DGCG søger patolog

Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe søger en patolog til ovariecancergruppen. Interesserede kan sende en kort (maks. 10 linjer) motiveret ansøgning til DPAS’ sekretær Martin Wirenfeldt Nielsen på E-mail: martin.nielsen@rsyd.dk senest tirsdag den 18.06. 2018


11.04.2018 Dansk Lever-Galdevejscancer Gruppe

Dansk Lever-Galdevejscancer Gruppe (DLGCG) har udpeget overlæge Gro Linno Willemoe, Rigshospitalet som patolog i arbejdsgruppen.


05.04.2018 Dansk Prostata Cancer Gruppe

DAPROCA ønsker en patolog til gruppen. Interesserede bedes sende en kortfattet ansøgning (maks. 10 linjer) og CV til DPAS’ sekretær Martin Wirenfeldt Nielsen. E-mail: martin.nielsen@rsyd.dk senest den 18.04. 2018.


01.04.2018 Status kodeopdatering

Sundhedsdatastyrelsen kan ikke nå at klargøre Snomed kodeopdateringen pr. 1 april. Kodeopdateringen bliver således forsinket – en præcis dato kan desværre ikke gives på nuværende tidspunkt.


21.03.2018 Basiskursus for Introlæger

DPAS og FYPA inviterer til basiskursus for reservelæger i introduktionsstilling den 28.05.2018 på Odense Universitetshospital.
Tilmelding til FYPAs sekretær Kirsten Nguyen Knudsen på e-mail: fypa@fypa.dk
Foregår efter ”først til mølle”-princip. Deltagerantal: Maks. 20 personer.
Tilmeldingsfrist den 14.05.2018.

Link til program


13.03.2018 The European Society of Pathology

The European Society of Pathology (ESP) invites applications for the Giordano Fellowship (Edition 2019) for training in one of the ESP Advanced Training Centres. The deadline to apply is Friday, 15 June 2018 by 16:00 hr (CET).

Link til invitation


08.03.2018 Årsmødeskrift 2018

At danske patologer og patologiafdelinger er godt rustet til at imødekomme nye behov og krav tilpasset personlig medicin både indenfor diagnostik og vejledning i forbindelse med behandlingsvalg fremgår tydeligt af indlæggene i dette årsmødeskrift. God læselyst
På vegne af bestyrelsen for Dansk Patologiselskab
Eva Løbner Lund

Årsmødeskrift DPAS 2018


06.03.2018 Pressemeddelelse

Danske patologer har nøglen til personlig medicin. Individuelle DNA-diagnoser og personlig medicin skal fremover redde flere danske kræftpatienter.
Læs hele pressemeddelesen her.


04.03.2018 Patolog til DGCG’s endometriecancergruppe

DGCGs Endometriecancergruppe har en ledig plads til en patolog. Interesserede bedes sende en kortfattet ansøgning (maks. 10 linjer) og CV til DPAS’ sekretær Martin Wirenfeldt Nielsen. E-mail: martin.nielsen@rsyd.dk senest den 1. april 2018.


13.02.2018 DPAS søger patolog til styregruppe

Patolog til styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening. DPAS ønsker at udpege en patolog til Styregruppen. En motiveret ansøgning kan sendes til DPAS lægelige sekretær, Martin Wirenfeldt Nielsen, e-mail: martin.nielsen@rsyd.dk . Ansøgningsfrist den 26.02.2018


07.02.2018 DPAS søger patolog til Medicinrådets Fagudvalg

Medicinrådets fagudvalg vedrørende modermærkekræft søger en patolog til udvalget. Interesserede kan sende en kort motiveret ansøgning (maks. 10 linjer) til Dansk Patologiselskabs sekretær Martin Wirenfeldt Nielsen på E-mail:  Martin.Nielsen@rsyd.dk senest 13.02.2018.


30.01.2018 Dansk Kræftforskningsfond

Dansk Kræftforskningsfond indkalder ansøgninger til dette års uddeling. Ansøgning modtages fra torsdag den 01.03.2018, og sendes elektronisk via et link på fondens hjemmeside: www.dansk-kraeftforsknings-fond.dk. Ansøgningsfrist tirsdag den 03.04.2018.

Læs mere her


28.01.2018 Kreativ patologi

Husk vor konkurrence “Kreativ patologi” til Årsmødet 2018. For at deltage i konkurrencen, skal du blot indsende billede med titel og navn/afdeling inden den 15.02.2018, til Tina di Caterino, OUH, E-mail: tina.di.caterino@rsyd.dk eller Rikke Kølby Christensen, SLB, E-mail: rikke.koelby.christensen@rsyd.dk

Læs mere her

 

 


25.01.2018 DPAS søger to patologer til arbejdsgruppe

DPAS søger to patologer til en arbejdsgruppe under Dansk Selskab for Gynækologi og Obstetrik med henblik på udarbejdelse af en guideline vedrørende cervix dysplasi. Interesserede kan sende en kort (maks. 10 linier) motiveret ansøgning til selskabets sekretær Martin Wirenfeldt Nielsen på E-mail: Martin.Nielsen@rsyd.dk senest 05.02.2018.


24.01.2018 Patolog søges til fagudvalg i Medicinrådet

Medicinrådet søger patolog til fagudvalget vedrørende kræft i mavesæk og mavemund. Interesserede bedes sende en motiveret ansøgning til DPAS lægelige sekretær, Martin Wirenfeldt Nielsen, e-mail: martin.nielsen@rsyd.dk inden den 29.01.2018


24.01.2018 Ny repræsentant til arbejdsgruppe

Overlæge Pernille Christiansen, Rigshospitalet er udpeget som DPAS repræsentant i Arbejdsgruppe vedrørende serviceeftersyn af pakkeforløb for kræft i underlivet.


17.01.2018 Ny Facebookgruppe

Kære kolleger. Der er oprettet en ny gruppe “Dansk Hæmatopatologi” på Facebook til alle, der til dagligt beskæftiger sig inden for området.


03.01.2018 08.01.2018 deadline for indsendelse af abstracts

HUSK, deadline for indsendelse af abstracts er den 08.01.2018

Link til årsmøde


02.01.2018 Nye repræsentanter i Medicinrådets Fagudvalg

Michael Boe Møller, Odense Universitetshospital og Helle Knudsen, Herlev Hospital er nu udnævnt til DPAS’ repræsentanter i Medicinrådet Fagudvalg vedrørende lymfekræft.


23.12.2017 Julehilsen fra ESP

Kære kolleger hermed en julehilsen fra ESP
Link til Season’s Greetings


19.12.2017 Ny inspektor for Region Øst

Marie Bønnelycke, Herlev Hospital er udnævnt til inspektor for Region Øst.


14.12.2017 Workshop: The European Society of Pathology

Har du et godt projekt og er du yngre patolog, har du muligheden for at komme på en fire dages forskningsworkshop. Da ESP har deadline for submission  den 12. januar 2018 og der skal være vedlagt en anbefaling fra DPAS, bedes anmodning om anbefaling sendes til DPAS lægelige sekretær, Martin Wirenfeldt Nielsen, e-mail: martin.nielsen@rsyd.dk senest den 09.01.2018

Link til brev fra ESP
Link til flyer


09.12.2017 Årsmøde 2018

Der er nu oprettet link til indsendelse af abstracts, tilmelding til årsmødet 2018 både for medlemmer og udstillere samt det foreløbige program

Læs mere her


29.11.2017 DBCG inviterer til 40 års jubilæumsmøde

Den danske brystcancergruppe afholder 40 års jubilæumsmøde den den 18. – 19.01.2018 i Aarhus. Tilmelding senest den 15.12.2017.

Link til flyer
Link til program
Link til tilmelding
Link til postersession


28.11.2017 Patolog søges til styregruppen for Dansk Pancreas Cancer Gruppe

Mogens Vyberg ønsker at udtræde fra DPCG’s styregruppe. DPAS vil gerne takke Mogens Vyberg for indsatsen. Vi søger derfor en ny patolog til DPCG’s styregruppen og en motiveret ansøgning kan sendes til DPAS lægelige sekretær, Martin Wirenfeldt Nielsen, e-mail: martin.nielsen@rsyd.dk inden den 07.01.2018


26.10.2017 Nyt fra FYPA – endelige program

FYPA inviterer alle overlæger og speciallæger i øvrigt med til FYPA Kursusdag den 30.10.2017 i Vejle med emnet: “Personlig Medicin og Individualiseret Behandling”.
Hør om den Nationale 3-års strategi for personlig medicin, nyt om biomarkører fra bl.a. The Danish Biomarker Network og opdater dig på immun-behandling ved melanomer og på PD-L1 set fra patologens og onkologens øjne.  FYPA ønsker, at alle med interesse, tid og lyst skal have mulighed for at deltage i denne spændende kursusdag, og opfordrer derfor også alle i speciallægegruppen til at deltage.

Tilmelding på E-mail til fypa@fypa.dk mandag den 23.10. 2017.

Se det endelige program her. Vel mødt! Med venlig hilsen FYPA”


22.10.2017 Bløddelsworkshop

Uddannelsesudvalget under DPAS har med kort varsel fået mulighed for at invitere alle interesserede til en endags workshop med titlen: ”Mesenchymal tumours of skin and soft tissues: from morphology to diagnosis”. Workshoppen afholdes af Prof. Dr. Med. Thomas Mentzel og retter sig både mod læger under uddannelse og speciallæger. Programmet retter sig også til patologer, der ikke primært beskæftiger sig med bløddelspatologi. Kurset afholdes fredag den 01.12.2017 kl. 09.30-17.00 på Rigshospitalet, læs mere her.  Program og tilmelding her. Tilmelding senest den 15.11.2017.

 


10.10.2017 Forskningstræningskursus 2018

Næste forskningstræningskursus afholdes den 15. – 18. 01.2018 i Odense.
Tilmelding til de postgraduate kliniske lektorer i Videreuddannelsesregion Nord og Øst, i region Syd til uddannelsesansvarlig overlæge Doris Schledermann inden den 01.12.2017.

 


04.10.2017 FYPA kursusdag 30.10.2017

Kære yngre-læge kollegaer
Tag med til FYPA´s Kursusdag mandag den 30.10 i Vejle med emnet: “Personlig Medicin og Individualiseret Behandling
Hør om den Nationale 3-års strategi for personlig medicin, nyt om biomarkører og immun-behandling ved melanomer og bliv opdateret på PD-L1 set fra patologens og onkologens øjne – og mød samtidigt dine Yngre Læge-kollegaer og styrk dit netværk! Vel mødt! På vegne af FYPA
Link til program.


26.09.2017 En – to patologer søges til arbejdsgruppe

En – to patologer til “Ad-hoc arbejdsgruppe vedrørende revision af retningslinjer for non-epiteliale tumorer”.
Interesserede bedes skrive kort ansøgning med CV til professor Jan Blaakær, E-mail: jab@dadlnet.dk inden den 30. 09 2017


12.09.2017 Nyudnævnelser

Overlæge Nille Behrend, SUH, er DPAS repræsentant i Medicinrådets fagudvalg for lungekræft
Overlæge Karen Ege Olsen, OUH, DPAS repræsentant i SST’s arbejdsgruppe vedrørende revision af lungekræftpakker
Overlæge Anne Marie Bak Jylling, OUH, er DPAS repræsentant i SST’s arbejdsgruppe vedrørende revision af brystkræftpakker
Overlæge Dorte Linnemann, Herlev, er DPAS repræsentant i Den nationale svardatabase for Dansk Selskab for Medicinsk Genetik


05.09.2017 YL-repræsentant til Videreuddannelsesrådet, Region Øst

FYPA søger en engageret YL-repræsentant til det specialespecifikke videreuddannelsesråd i uddannelsesregion Øst, med tiltrædelse snarest. Videreuddannelsesrådets overordnede formål er at sikre en god uddannelse. Rådet medvirker blandt andet til den løbende revision af uddannelsesprogrammer og deltager i udviklingen og implementeringen af lærings- og evalueringsmetoder.
Rådet består af regionens postgraduate kliniske lektor (PKL) i Patologi, de uddannelsesansvarlige overlæger fra de forskellige afdelinger i regionen, Yngre Læger samt Videreuddannelsessekretariatets sagsbehandler. Hvis du har lyst til at deltage aktivt i arbejdet vedrørende vores uddannelse i videreuddannelsesrådet bedes du sende en motiveret ansøgning (cirka ½-1 side i alt). For at blive taget i betragtning skal du aktuelt være ansat i I- eller H-stilling i Patologisk Anatomi og Cytologi i Uddannelsesregion Øst, og du må ikke være på barsel eller have orlov af anden grund, for eksempel i forbindelse med ph.d. studium. Ansøgningen skal sendes på mail til FYPA’s sekretær Pia Wirenfeldt StaunE-mail: fypa@fypa.dk

Ansøgningsfrist den 15.09.2017.


05.09.2017 Genopslag: Patolog til styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening

Karsten Nielsen ønsker at trække sig fra ovennævnte Styregruppe og DPAS takker ham for indsatsen.
Der skal findes en nye patolog til Styregruppen. Motiveret ansøgning kan sendes til DPAS lægelige sekretær, Martin Wirenfeldt Nielsen, e-mail: martin.nielsen@rsyd.dk . Ansøgningsfrist den 01.10.2017


24.07.2017 Inspektor fra region Øst

Overlæge Pernille Christiansen, Rigshospitalet, har opsagt sit hverv som inspektor for Sundhedsstyrelsen og bestyrelsen takker hende for indsatsen. DPAS er blevet opfordret af Sundhedsstyrelsen til at finde en ny inspektor i øst og interesserede kan skrive en kort motiveret ansøgning, vedlagt kort CV til DPAS lægelige sekretær Martin Wirenfeldt Nielsen: E-mail: martin.nielsen@rsyd.dk inden den 6 september 2017.
Sundhedsstyrelsen holder inspektorkurser den 21. og 22. november 2017, den 10. og 11. april 2018, samt den 2. og 3. oktober 2018.

 


16.07.2017 Ben Vainer 18.06.69-21.06.17, professor, Ph.D, Dr. Med, Patologiafdelingen, Rigshospitalet

Professor Ben Vainer er død efter lang tids sygdom. Ben var en enestående karismatisk og fagligt engageret læge. Udover sit imponerende virke som patolog og forsker på Rigshospitalet og Københavns Universitet, gjorde Ben en meget stor og bemærkelsesværdig indsats i DPAS. Som næstformand i bestyrelsen stod Ben i mange år for programmet til årsmøderne og arbejdede utrætteligt på at højne den videnskabelige og faglige kvalitet af årsmøderne og patologien i Danmark. Ben arrangerede og underviste på flere TS kurser til stor glæde for de kursister, der nød godt af hans faglige engagement, store viden og pædagogiske evner.

Ben modtog Universitets guldmedalje i 1996, Ph.D i 2001, blev speciallæge i patologi og afdelingslæge på Rigshospitalet i 2005, fra 2008 overlæge på samme med ansvar for lever- og uropatologien. I 2010 forsvarede han sin doktordisputats og blev i en alder af kun 44 år udnævnt til professor i digital patologi.

Ben var en stor inspirator og drivkraft, og vil blive dybt savnet.

Æret være hans minde.


20.06.2017 Patolog søges til arbejdsgruppe til revision af kræftpakkeforløb

Sundhedsstyrelsen har anmodet DPAS om udpegning af en patolog til en arbejdsgruppe til revision af kræftpakkeforløb for brystkræft. Interesserede kan sende en kort (maks. 10 linjer), motiveret ansøgning til Martin Wirenfeldt Nielsen, E-mail: martin.nielsen@rsyd.dk Ansøgningsfristen er den 28. juni 2017.


08.06.2017 Patolog til styregruppen for Dansk Kvalitetsdatabase for Livmoderhalskræftscreening

Karsten Nielsen ønsker at trække sig fra ovennævnte Styregruppe og DPAS takker ham for indsatsen.
Der skal findes en nye patolog til Styregruppen. Motiveret ansøgning kan sendes til DPAS lægelige sekretær, Martin Wirenfeldt Nielsen, e-mail: martin.nielsen@rsyd.dk inden den 27.06.2017


22.05.2017 YL-repræsentant til ansættelsesudvalget, Region Nord

FYPA søger yngre læge fra specialet til at overtage posten som YL-repræsentant i ansættelsesudvalget i Videreuddannelsesregion Nord, med tiltrædelse snarest. Ansættelsesudvalget har til opgave at læse ansøgninger og gennemføre ansættelsessamtaler i forbindelse med besættelse af hoveduddannelsesforløb i Videreuddannelsesregion Nord. For at blive taget i betragtning skal du aktuelt være i hoveduddannelsesforløb i Patologisk Anatomi og cytologi i Videreuddannelsesregion Nord. Kort ansøgning (ca. ½- 1 A4-side) samt CV sendes til FYPA´s sekretær Pia Wirenfeldt Staun, fypa@fypa.dk.

Ansøgningsfristen er mandag den 29. maj 2017, kl. 12.00.

 


11.05.2017 Patolog søges til arbejdsgruppe i regi af Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen har anmodet DPAS om udpegning af en patolog til en arbejdsgruppe til revision af kræftpakkeforløb for lungekræft.  Interesserede kan sende en kort, motiveret ansøgning til Martin Wirenfeldt Nielsen, E-mail: martin.nielsen@rsyd.dk Ansøgningsfrist den 22. maj 2017.

Læs mere her


11.04.2017 Visionsprojekt: Lungekræft

Vær med til at præge fremtidens behandling af lungekræft. Med udgangspunkt i Dansk Lunge Cancer Gruppes vision om at fordoble 5-års overlevelsen blandt lungekræftpatienter i Danmark frem mod år 2030, inviterer DLCG læger, sygeplejersker og fysioterapeuter med interesse for lungekræftområdet til at deltage i konferencen Visionsprojekt Lungekræft. Deadline for tilmeldelse vil være forlænget til 24. april 2017. 
Konferencen finder sted d. 28.-29. april 2017 med overnatning på Hotel Nyborg Strand. Deltagelse er gratis.

Læs mere her


10.04.2017 Nyt fra ESP

Dear ESP Members,

Whether you’re a young Pathology trainee or an experienced specialist, we’ve got some news for you, and we need your help to spread the word!

As the current Trainee Subcommittee Chair, Dr. Aleksandra Starzyńska will be stepping down from her current role, we are looking for young, enthusiastic Pathology trainees to take over!

When?

From September 2017 onwards, for a total duration of 2 years!

Are you a Pathology trainee?

Yes? Would you like to chair the Trainee’s Subcommittee and make a difference in Pathology Trainees’ lives across Europe? If we’ve caught your attention, check out the attached flyer for more information about the application process, the requirements and the deadline!

Hurry up, applications should be received by April 28th!

Are you a senior specialist?

Will you help us spread the word and make sure we pick the best possible replacement who can continue Dr Starzyńska’s excellent work? Feel free to download the attached flyer, forward it to your own trainees or students, print it and display it on Notice Boards in your University/hospital or generally spread the word among your contacts!

What exactly is it about?

To make a long story short, the new Chair of the Trainee Committee is in charge of promoting and representing the interests of young pathologists in Europe:

S/he will:
• Coordinate projects and promote ideas regarding the Trainee Subcommittee
• Prepare Trainee Sessions during the annual ESP Congress
• Attend meetings of the ESP Council and make the voice of young pathologists heard

Want to find out even more? Check our Dr. Starzyńska’s testimony about her experience as Subcommittee Chair!

Think of it as your chance to get involved and organize useful, educational or social activities for Pathology Trainees from across Europe!

Send us your application by April 28th at alex.starzynska@gmail.com

Looking forward to hearing from you,

The ESP Team

Læs også her


04.04.2017 Surgical Pathology Update 2017

Copenhagen Surgical Pathology update bliver afholde fra den 19. – 21. juni 2017, læs mere her


04.04.2017 Årets yngre forskerpris

Navi Mousavi , Rigshospitalet vandt årets yngre forsker pris med foredraget “Introductory to a functional in vitro tumoroid model for individualized colorectal cancer chemotherapy”

Prisen uddeles til en ikke-fastansat læge eller akademiker i lignende stilling, som ikke tidligere har opnået en højere akademisk titel (ph.d. eller dr.med.). Prisen uddeles til en person, som gennem et foredrag eller en poster har dokumenteret videnskabelig indsigt og modenhed inden for patologisk anatomi og cytologi og udvist evne til fremlæggelse for et kollegium af patologer.
Vinderen modtager tilskud til en kongres- eller kursusrejse efter eget valg til en værdi af ca. 10.000 kr. Prisen indstilles af specialets professorer.


04.04.2017 Årets forskertræningspris

Vasudha Despandhe , Hvidovre Hospital fik årets forskningstræningspris for foredraget “Anaplastic Lymphoma Kinase protein: Promising marker for the differential diagnosis of Merkel Cell Carcinoma and Small Cell Lung Carcinoma”.

Prisen uddeles til en læge i hoveduddannelsesstilling i patologisk anatomi og cytologi. Prisen uddeles for det forskningstræningsprojekt, der bedst viser, at kandidaten har opnået videnskabelig forståelse. Vurderingen foretages samlet for projektidé, projektudførelse og præsentation.
Vinderen modtager fagbøger efter eget valg til en værdi af ca. 2.500 kr. Prisen indstilles af specialets professorer.


04.04.2017 Nyt fra Patobank

Oversigt vedrørende til de nye og opdaterede SNOMED-koder pr. 01.04 2017 findes på Patobank hjemmeside.


04.04.2017 DSCH indbyder til møde

Dansk Selskab for Cyto- og Histokemi  inviterer alle interesserede til møde onsdag den 03.05.2017 på Panum Institutet. “Nye tiltag indenfor targeteret behandling af lungecancer”. Læs mere her


23.03.2017 Patolog til arbejdsgruppe i DSMG

Dansk Selskab for Medicinsk Genetik ønsker at nedsætte en arbejdsgruppe vedrørende etablering af en National Svardatabase for klinisk genetiske svar. Dansk patologiselskab ønsker at udpege en person til gruppen. Interesserede kan sende en kort (maks. 10 linjer) motiveret ansøgning til Martin Wirenfeldt Nielsen, E-mail: martin.nielsen@rsyd.dk Ansøgningsfrist den 19. april 2017.

 

Læs mere her


23.03.2017 Vulvacancergruppe søger patolog

Vulvacancergruppen under DGCG har en ledig post, der ønskes besat med en patolog. En kort motiveret ansøgning (maks. 10 linjer) og CV bedes stilet til formand for DGCG Lene Lundvall, E-mail: lene.lundvall@regionh.dk  Der er ansøgningsfrist den 29. marts 2017


21.03.2017 NordiQC Conference 6. juni 2017

3rd NordiQC Conference on Applied Immunohistochemistry i Aalborg Kongres og Kulturcenter fra den 6. juni til den 9. juni 2017.
In collaboration with  International Society for Immunohistochemistry and Molecular Morphology
Læs mere her
Program


14.03.2017 Working Groups på DPAS årsmøde 2017

Som noget nyt på Årsmødet i år, har vi forum for tre subspecialegrupper: Gastropatologi, hæmatopatologi og dermatopatologi.

I DPAS workshop i gastropatologi bliver temaet ”Hvordan udvikler vi det faglige fællesskab i gastropatologien?” Vi bliver mødt af stigende krav om kvalitetssikring af patologens arbejde og formålet med workshoppen bliver at afdække, om der er behov og interesse for et landsdækkende forum for gastropatologi, hvor vi kan arbejde med kvalitet og ensartethed. Vi håber blandt andet på inputs til, hvordan vi kan udnytte hinandens særlige kompetencer og dele specialviden. For at tilfredsstille den faglige sult sluttes der af med et kort oplæg om den nye 8. udgave af TNM klassifikation – hvilke ændringer er der for de gastrointestinale tumorer?

I hæmatopatologi vil man fokusere på revision af WHO; classification for haematopoietic and lymphoid tumours. Stikord: Hæmatopatologens rolle i den molekylære karakterisering af myeloide neoplasier, akutte leukæmier og lymfomer. Konservatisme i lymfomdiagnostik. Det agressive lymfom – what’s new. Nyt fra T-celle lymfomer. Hvad er fremtiden for den hæmatopatologiske working group?


24.02.2017 Abstracts: Årsmøde / generalforsamling 2017

Dagsorden og årsberetninger foreligger nu på siden for medlemmer.

Link til abstracts 2017


19.01.2017 DPAS tilbyder tre fripladser til Årsmødet 2017

DPAS tilbyder op til tre fripladser til deltagelse i Årsmødet 2017 til stud.med’ere med interesse for specialet patologi.
Fripladserne dækker deltagelse i hele det videnskabelige program, ophold og festmiddag. Friplads kan søges af medicinstuderende, som har vist interesse for specialet patologi gennem klinik- eller forskningsophold, vikariat eller andet.
Ansøger bedes sende en kort motivation (½ A4 side), gerne vedlagt en anbefaling fra den patologiafdeling, der har været samarbejde med, til FYPAs sekretær Anne Wandler på fypa@fypa.dk. Ansøgningsfrist den 07. februar 2017


11.01.2017 Genopslag – nyt medlem til DCCG

DPAS søger en patolog til DCCG’s bestyrelse. Interesserede bedes sende en kort motiveret ansøgning ledsaget af et kort CV til DPAS’s lægelige sekretær Martin Wirenfeldt Nielsen. E-mail: martin.nielsen@rsyd.dk. Ansøgningsfrist senest den 1. marts 2017


11.01.2017 Nye medlemmer til IT udvalget

Som vi skrev i Nyhedsbrevet i december vil bestyrelsen foreslå, at vedtægterne ændres, så IT udvalget udvides med et medlem. Dette sker efter ønske fra det nuværende udvalg for bedre fordeling af opgaverne. Da Peter Ingeholm samtidig stopper efter endt funktionstid i udvalget, bliver der plads til to nye medlemmer. Vi opfordrer alle, også gerne yngre patologer, der er interesserede i at prøve udvalgsarbejde, til at henvende sig. Henvendelse til udvalgets formand, Anne Vibeke Lænkholm, E-mail: anlae@regionsjaelland.dk , hvis man ønsker at høre mere om udvalget, eller direkte til DPAS bestyrelse, E-mail: martin.nielsen@rsyd.dk


06.01.2017 Kreativ patologi

Deltag i konkurrencen om at finde årets flotteste foto fra mikroskopet. Udfold din kreative side og udfordre dine kolleger i afdelingen. Læs mere her .


03.01.2017 Nyt fra Informatikudvalget

Grundet travlhed i Sundhedsdatastyrelsen bliver den planlagte SNOMED opdatering pr. 1. januar 2017 forsinket.
Det vides ikke på nuværende tidspunkt hvornår opdateringen er på plads – supplerende information herom i løbet af januar 2017.
Venlig hilsen Informatikudvalget


08.12.2016 Årsmøde 2017 / abstracts

Der foreligger nu link til indsendelse af abstracts samt det foreløbige program til Dansk Patologiselskabs årsmøde 2017.

Link til indmeldelse af abstracts

Foreløbigt program


04.12.2016 Nyt fra Informatikudvalget

Der er oprettet et SNOMED kodeønske skema (se vedhæftede) som fremad skal anvendes i forbindelse med ønsker om oprettelse nye patoSNOMED koder eller ændringer/sletning af allerede eksisterende koder. Skemaet udfyldes og e-mailes til DPAS informatikudvalgs patoSNOMED ansvarlige Rikke Hjarnø Hagemann-Madsen. email: rikke.hjarno.hagemann-madsen@rsyd.dk

Skemaet findes også på Patobankens hjemmeside, se her


23.11.2016 Nyt fra Informatikudvalget

Status og opfølgning i forbindelse med SNOMED opdateringen den 23 september 2016:

Det er, af hensyn til korrekt datafangst til de kliniske databaser, besluttet at tilbagerulle følgende koder der primært, grundet ønske om kodningsharmonisering, blev oprettet pr. 23 september 2016. Det drejer sig om otte sæt af lymfeknuder: T08601/A, T08602/B, T08621/A og T08622/B samt T08631/A og T08632/B og endelig T08611/A og T08611/B. Tilbagerulningen er udført torsdag den 17 november 2016. Der vil blive foretaget en kontrolsøgning samt korrektion af de involverede koder fra den 23 september til aktuelt i tilfælde af at de har været anvendt. Opdateringsfilen fra 1. oktober har af samme årsag været forsinket og den lægges på Patobank hjemmeside indenfor de nærmeste dage. Næste SNOMED opdatering forventes 1. januar 2017.

Venlig hilsen
Informatikudvalget


23.11.2016 Videnskabeligt møde

Dansk Selskab for Cyto- og Histokemi indbyder til et videnskabeligt møde med titlen “Epigenetiske forandringer ved cancer”, der afholdes onsdag den 25. januar 2017 i Lundbeck Auditorium.

Læs mere her


02.11.2016 Knæk Cancer

Knæk cancer kampagnen i uge 43 giver hvert år mulighed for at patologer i hele landet kan gøre opmærksom på vores rolle i cancerdiagnostikken. I år bragte Jydske Vestkysten en stor fire siders artikel om patologers rolle i forbindelse med “Knæk Cancer”. Vi kan kun opfordre til, at man griber muligheden, når den er der eller selv kontakte lokale eller regionale medier, så vi kan øge opmærksomheden på vores fag og være med til at brande patologien positivt i offentligheden. Få eventuelt inspiration her: Vi er den vigtigste læge, du aldrig møder 

 


01.11.2016 Nyt medlem til DCCG’s bestyrelse

DPAS søger en patolog til DCCG’s bestyrelse. Interesserede bedes sende en kort motiveret ansøgning ledsaget af et kort CV til DPAS’s lægelige sekretær Martin Wirenfeldt Nielsen. Mail: martin.nielsen@rsyd.dk. Ansøgningsfrist senest den 5. december 2016.


13.10.2016 Ny repræsentant til DLCG

DPAS har udpeget overlæge Nille Behrendt, Sjællands Universitetshospital, Roskilde som repræsentant i forretningsudvalget i Dansk Lunge Cancer Gruppe (DLCG) og Dansk Lunge Cancer Register (DLCR).


28.09.2016 Fellowship for patologer under 35 år

ESP og EORTC har i samarbejde oprettet et forskningsship for yngre patologer, som fokuserer på patologens rolle i EORTC kliniske trials. Yderligere information kan finder på de to nedenstående links

EORTC_ESP fellowship.pdf

Felowship proposal.pdf


28.09.2016 Vigtigt fra Informatikudvalget

Da opdateringen af SNOMED koder planlagt pr. 1. oktober 2016 er aktiveret allerede den 23. september 2016, er der grundet en igangværende kodningsharmonisering desværre opstået en kort periode (23. september – 30 september), hvor kan der findes overlap mellem koder med enslydende tekst svarende til specifikke lymfeknudestationer.
Informatikudvalget beklager den ulejlighed dette måtte have medført.


25.09.2016 DGCG søger patolog

Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe (DGCG) søger en patolog til Cervixcancergruppen. Interesserede kan sende en kort motiveret ansøgning (maksimalt ½ A4 side) samt et kort CV til DGCG’s formand Lene Lundvall, mail: lene.lundvall@regionh.dk. Ansøgningsfrist 20. oktober 2016.


12.09.2016 Molecular Pathology

Den 03. – 05.  april 2017 afholdes “Global Congress on Molecular Pathology”. Kongressen afholdes i Berlin. Læs mere her


21.08.2016 Kreativ patologi

Tina Di Catarino og Rikke Kølby arrangerer en lille konkurrence på det kommende årsmøde, hvor det mest flotte, sjove eller pudsige mikroskopi eller makroskopi billede vinder en præmie. Læs mere her


11.08.2016 Censor ved bioanalytikeruddannelse

Vi søger censorer til nybeskikkelse af eksternt censorkorps ved Bioanalytikeruddannelsen for perioden 1. januar 2017 til 31. december 2020.
Hvis du kunne tænke dig at deltage som ekstern censor, kan du bl.a. læse om ansøgningskriterier og forventninger til censor på www.biocensor.dk.

Ansøgningsskema findes på www.censor-it.dk i menuen til venstre. Der er åbent for ansøgninger i perioden 8. august 2016 til 15. september 2016.


04.07.2016 Aldersfordeling af speciallæger

DPO har lavet en oversigt over aktive speciallæger i patologisk anatomi pr. 1. marts 2016 Læs mere her


04.07.2016 Nyt fra Informatikudvalget

Nye og opdaterede SNOMED koder pr. 01. juli 2016 Læs mere her


29.06.2016 DUCG 7. årsmøde

Torsdag den 6. oktober 2016, kl. 10.00 til kl. 16.00 afholdes DUCG – 7. Årsmøde på Rigshospitalet, Auditorium 2. Er du under 40 år og uro /onkologisk forsker, så deltag i konkurrencen om “DUCG’s Ung forskerpris 2016”.
Læs mere om årsmødet
Læs mere om DUCG’s Ung forskerpris


09.06.2016 FYPA’s uddannelsespris 2016

Årets uddannelsespris uddelt af FYPA gik til overlæge Jens Christiansen, Randers. Stort tillykke.


05.06.2016 Europæisk Cytologikongres

Den 02. – 05. oktober 2016 afholdes den 40’ende europæiske cytologikongres i Liverpool, England. Information vedrørende program og til kan findes her.


25.05.2016 Editor-in-chief Virchows Archives

ESP og Virchows Archives søger en ny Editor-in-Chief fra 1. januar 2017 og tre år fremadrettet. Ansøgniongsfrist er den 1. juni 2016. Yderligere information findes her


16.05.2016 Seminar 01.06.2016 i DGI byen

Der afholdes seminar vedrørende blandt andet immunoonkologi, qPCR og flowcytometri den 1. juni 2016 i DGI byen. Arrangementet er gratis. Deadline for tilmelding er den 20. maj 2016. Find yderligere information her


16.05.2016 DGCG søger patologer

Dansk Gynækologisk Cancer Gruppe søger to patologer eller associerede medlemmer til cervixcancergruppen. Læs mere om arbejdet på DGCG’shjemmeside. Interesserede kan sende kort motiveret ansøgning og CV til DPAS lægelige sekretær Martin Wirenfeldt Nielsen senest den 1. juni 2016


24.04.2016 13. EPCD 2013

Den 13. European Congress on Digital Pathology, der afholdes i Berlin fra den 25. til den 28. maj 2016 har deadline den 28. april 2016 for tilmelding.


17.04.2016 Nye repræsentanter til arbejdsgruppe

DPAS har udpeget Lotte Nedergaard, Rigshospitalet og Estrid Høgdall, Herlev Hospital til repræsentanter i arbejdsgruppe vedrørende BRCA testning i ovariecancer. Arbejdsgruppen skal undersøge hvilke grupper af ovariecancerpatienter bør tilbydes gentest.


03.04.2016 CPU 2017

Den 19. – 21. juni 2017 afholdes “Copenhagen Surgical Pathology Update” på Hotel Scandic i København. For yderligere information se her


03.04.2016 Forskningstræningspris 2016

Årets forskningstræningspris blev vundet af Marie Bjødstrup Jensen, Holstebro. Stort tillykke til Marie.


03.04.2016 Forkserpris 2016

Dette års forskerpris gik til Johanna Elversang, Rigshospitalet. Stort tillykke til Johanna.


01.03.2016 Abstracts nu tilgængelige

Man kan nu læse abstracts til årsmødet på Hotel Scandic i København. De findes på medlemssiden under GF2016


18.02.2016 Efteruddannelseskursus

I forsommeren 2016 holder DPAS efter stort efteruddannelseskursus, hvor man tager fat på de seneste udviklinger i gastrointestinal patologi

Program
Praktiske oplysninger


18.02.2016 SST svar på opbevaring af glas

Sundhedsstyrelsen anbefaler generelt og særligt for så vidt angår mikroskopi og cytologiske præparater, af behandlings- og tilsynsmæssige grunde at opbevare præparaterne mindst fem år med mindre andet følger af anden lovgivning.

Link til anbefalingerne 


18.02.2016 Årsmøde 2016

Foreløbig dagsorden til DPAS årsmøde 2016 samt årsberetninger fra alle udvalg ligger nu klar på den lukkede del at hjemmesiden.


18.02.2016 BRCA-testning i ovariecancer

Tværfaglig arbejdsgruppe omkring organisation af BRCA-testning i ovariecancerpatienter søger en patolog. Arbejdsgruppen skal undersøge hvilke grupper af ovariecancerpatienter bør tilbydes gentest.


12.02.2016 Dansk Selskab for Cancerforskning

Dansk Selskab for Cancerforskning holder årsmøde på Vilvorde Kursuscenter den 29. april 2016 om angiogenese og tumor microenvironment.

Se yderligere oplysninger og program på nedenstående link.

Deadlines for abstracts er den 29. februar 2016

Link til Dansk Selskab for Cancerforskning.


07.02.2016 Multidiciplinært Lungesymposium

Den 2. maj 2016 afholdes multidiplicinært lungesymposium med internationale og nationale eksperter på Roskilde Sygehus. Professor Henry Tazelaar fra Mayo Clinic kommer. Mere information kan ses på nedenstående link.


07.02.2016 Premalignant pancreatic lesions

Pancreasgruppen Øresund inviterer til møde med titlen “Premalignant pancreatic lesions” fredag den 11. marts 2016 kl. 13-18.45 og efterfølgende middag. For yderligere informationer læs venligst nedenstående link


27.01.2016 Nyt medlem til DCCG

Overlæge Peter Ingeholm, Herlev Hospital, ønsker af udtræde af DCCG’s bestyrelse og DPAS takker ham for indsatsen. Peter Ingeholm fortsætter som formand for DCCG databasen. Interesserede kan sende en kort motiveret ansøgning ledsaget af et kort CV til DPAS lægelige sekretær Claudia Stahlberg, mail: claudia.stahlberg@rsyd.dk inden den 1. marts 2016.


24.01.2016 Postere til Årsmødet

Postere til fremvisning på  Årsmødet kan have følgende mål på maksimal højde 120 cm og maksimal bredde 90 cm


15.01.2016 Foredrag på årsmødet

Læge og journalist Peter Qvotrup Geisling vil være foredragsholder på årsmødet, torsdag den 10.03.2016.


14.01.2016 Temadag om HPV screening & vaccine

Dansk Selskab for Cyto og Histokemi afholder møde med titlen: HPV disease prevention: Screening & Vaccine. Mødet afholdes den 23. maj 2016 på Auditorie 4/5, Hvidovre Hospital.


13.01.2016 9th EFCS Tutorial 9. – 13. maj 2016

Dansk Cytologiforening er i samarbejde med DPAS værter for 9th. EFCS Tutorial fra 9. – 13. maj 2016 på Hotel Legoland i Billund. For program og information vedrørende tilmelding læs her


13.01.2016 Dansk Cytologiforening årsmøde & temadag 2016

Den 4. – 5, marts 2016 afholder Dansk Cytologiforening årsmøde og temadag, På Bjerget, Vejle Sygehus.


05.01.2016 Tilmelding for ledsagere til Årsmødet 2016

Der er nu åbnet for tilmelding af ledsagere til årsmødet. Tilmeldingen sker ved separat link. Tilmeldingen koster 800 kr.


07.12.2015 Årsmøde 2016

Der er nu åbnet for tilmelding til DPAS årsmøde 2016. Årsmødet afholdes fra den 10. – 12. marts på Hotel Scandic og er arrangeret af kolleger fra Patologiafdelingen, Hvidovre Hospital. Foreløbigt program til årsmødet kan findes her (link til program). Deadline for tilmelding er den 1. februar 2016, hvorefter prisen stiger 500 kr. Information vedrørende tilmelding og parkeringsforhold ved Hotel Scandic kan læses her (link til praktiske oplysninger).

Link vedrørende tilmelding og betaling til Årsmødet 2016: http://www.trippus.net/aarsmoede2016
Der kan nu tilmeldes abstracts til årsmødet. Sidste frist for indsendelse er den 4. januar 2016, kl. 12.00. Information vedrørende udformning samt tilmelding af abstracts kan læses her: https://danskpatologi.org/dpas_aarsmoede/
Adgangskoden er: årsmødet 2016

07.12.2015 Tre fripladser til Årsmødet 2016

På opfordring fra kolleger tilbyder DPAS bestyrelse som noget nyt i år tre fripladser til Årsmødet til stud. med’er, som har vist særlig interesse for specialet patologi. Fripladserne dækker deltagelse i hele det videnskabelige program, ophold og festmiddag. Friplads kan søges af medicinstuderende, som har vist interesse for specialet patologi gennem klinik- eller forskningsophold, vikariat eller andet.

Ansøgere bedes sende en kort motivation (halv A4 side), gerne vedlagt en anbefaling fra den patologiafdeling, der har været samarbejdet med, til FYPAs sekretær Johanne Lade Keller på fypa@fypa.dk senest den 1. februar 2016.

01.12.2015 Symposium/afskedsreception

I anledning af at Niels Tinggaard fratræder som overlæge ved Afdeling for Klinisk Patologi, Odense Universitetshospital inviteres kolleger og samarbejdspartnere til symposium og afskedsreception onsdag den 6. januar 2016, kl. 13.00 – 17.00


09.11.2015 DSOG søger patologer

DSOG søger op til to patologer til en arbejdsgruppe vedrørende udarbejdelse af retningslinjer inden for vulvadysplasi. Interesserede kan skrive en kort motiveret ansøgning til DPAS lægelige sekretær Claudia Stahlberg inden den 20. november 2015


09.11.2015 Patolog søges til arbejdsgruppe

Ved gynækologernes guidelinemøde på Hindsgavl i september 2015 er der oprettet en ny arbejdsgruppe til guideline for “Smear efter hysterektomi”. Gynækologernes tovholder er overlæge Helga Gimpel, Nykøbing Falster Sygehus. Email: helga@dadlnet.dk 

Der søges en patolog til denne arbejdsgruppe. Interesserede patologer kan henvende sig til DPAS lægelige sekretær Claudia Stahlberg. Email:claudia.stahlberg@rsyd.dk senest den 01. december 2015.

Gynækologerne har et kursus i guidelineudvikling, hvor de patologer, der er interesserede i at deltaget er velkomne. Guideline søges påbegyndt ved dette møde, der foregår den 15. november 2015 fra kl. 10 – 15 på Herlev Hospital – gynækologisk konferencelokale.

18.10.2015 Næste forskningstræningskursus

Næste specialespecifikke forskningstræningskursus afholdes den 01. – 04. marts 2016 i Odense. Tilmelding til Niels Marcussen (niels.marcussen@rsyd.dk) senest den 31.december 2015.


18.10.2015 DPAS repræsentant i DCCG

DPAS har udpeget Rikke Hjarnø Hagemann-Madsen, Vejle sygehus som DPAS’ repræsentant i DCCG’s bestyrelse.


12.10.2015 Specialernes dag i Region Syd

Læs indlægget, se billederne og bliv inspireret. Vi har lige deltaget i ”specialernes dag” i Region Syd og havde en rigtig god eftermiddag, hvor vi fik præsenteret vores spændende speciale for rigtig mange stud. med’er og enkelte KBU-læger. Inden havde vi lavet postere, go-cards og en quiz, som de studerende skulle løse sammen med os.Det virkede rigtig godt, vi fik præsenteret patologi på en rigtig god måde. Vi fik snakket med de studerende om, hvad man laver som læge i patologien og hvor vigtige vi er, for at patienterne får den rigtige diagnose og behandling. Derudover blev alle inviteret til at komme på et fokuseret ophold, når de havde lyst. Hvis der er interesserede, der vil se vores materiale så skriv til rikke.koelby.christensen@rsyd.dk


11.10.2015 Nyt fra Informatikudvalget

Fordanskning af SNOMED-koder. Med opdateringen af Patobank den 01.10.2015 er den omfattende fordanskning tilendebragt. Vi har gjort vores bedste for at gøre det så korrekt som muligt, men hvid I støder på sproglige eller grammatiske fejl, bedes I maile dem – gerne med forslag til justering – til Informatikudvalgets formand Astrid Petersen, acp@rn.dk

 

28.09.2015 DUCG – årsmøde

DUCG afholder årsmøde den 02.10.2015, kl. 10.00 – 16.00 på Rigshospitalet. Hovedemnet er “Billeddiagnostisk staging ved prostatacancer”  Mødet vil også omhandle urincytologi fra blæretumores. Tilmelding udskydes til den 22.10.2015.


28.09.2015 Foredrag om Sentinel Nodes

Dermatologisk Afdeling, Plastikkirurgisk Afdeling, Roskilde Sygehus og Patologiafdelingen Region Sjælland inviterer til foredrag den 06. oktober 2015 med assistant professor Alexander Meves, MAYO Clinic, Rochester, Minnesota, USA.