Om Udvalg for Kvalitetsudvikling

Udvalg for Kvalitesudvikling varetager følgende opgaver:

  • Identifikation og bearbejdning af problemstillinger af betydning for kvalitetsspørgsmål inden for patologisk anatomi og cytologi med det formål at kunne yde faglig rådgivning til patologiafdelingerne.
  • Indsamling og videreformidling af information om retningslinjer vedrørende visitation, behandling og diagnostik publiceret af andre videnskabelige selskaber, DMCG’er og lignende instanser.
  • Via DPAS’s hjemmeside at orientere selskabets medlemmer om forhold vedrørende kvalitetsudvikling og kvalitetstiltag.

Udvalget består af fem personer, hvoraf én er formand og én er bestyrelsens repræsentant. De øvrige tre medlemmer samt formanden vælges af DPAS generalforsamling i henhold til selskabets bestemmelser. Formanden vælges separat. Udvalget refererer til DPAS bestyrelse og aflægger årlig beretning for selskabets generalforsamling.