Øvrige kontaktpersoner

Kontaktpersoner i øvrigt: DPAS er repræsenteret i en lang række faglige fora for eksempel vedrørende uddannelse.

(Udover udvalg valgt på generalforsamlingen)

Lægevidenskabelige selskaber
Helle Knudsen
Gitte Hedegaard Jensen
Christian Beltoft Brøchner

UEMS-repræsentant
Lene Buhl Riis

Advisory Board i ESP
Eva Løbner Lund (2015)

Inspektorer
Region Nord: Morten Johansen (2008)
Region Syd: Louise Kristensen (2019), Mette Dam Hansen (2020)
Region Øst: Marie Bønnelycke (2017)
Region Øst: Birgitte Grønkær Toft (2011)

Juniorinspektorer
Region Nord: Jens Haugbølle Thomsen.
Region Syd: Kirsten Nguyen Knudsen (2019)
Region Øst: Louise Ohlhues Baandrup

Dansk Kræftforskningsfonds bestyrelse
Anja Brügmann (2015)

Dansk Kræftforsknings Fonds Videnskabelige Udvalg
Niels Marcussen
Eric Santoni-Rugiu

Patientombuddet
Karsten Nielsen
Flemming Brandt Sørensen

Sagkyndig ved Styrelsen for Patientklager:
Nille Behrendt, Sjællands Universitetshospital Roskilde (ad hoc)

Yngre læger i de tre regionale ansættelsesudvalg
Region Nord: Søren Kildeberg Paulsen. Suppleant: Lotte Skeldal
Region Syd: Nina Karnøe Bentzer, Suppleant: Gitte Hedegaard Jensen
Region Øst: Nina Løth Mårtensson, Suppleant: Marie Bønnelycke

Tværgående repræsentant i de tre regionale ansættelsesudvalg
Trine Lindhardt Plesner (2008) (overlægerepræsentant)

Boardmember i Cytopathology
Dorthe Ejersbo (2013)

National editor i Acta Cytologica
Dorthe Ejersbo

Active members i EFCS
Karsten Nielsen (2011)
Marianne Lidang (2011)

Danske Regioners arbejdsgruppe for IT-understøtning af tarmscreening
Peter Ingeholm (2012)

Den nationale Svardatabase for Dansk Selskab for Medicinsk Genetik.
Dorte Linnemann (2017)

Metodegruppe A
Vedrørende udarbejdelse af rapportskabelon for nationale retningslinjer (Sundhedsstyrelsen)
Karsten Nielsen

Arbejdsgruppe om lægerollerne i den lægelige videreuddannelse
Trine Plesner

Medicinrådets Fagudvalg for lungekræft
Nille Berend (2017)

Medicinrådets Fagudvalg for lymfekræft
Michael Boe Møller (2018)
Helle Knudsen (2018)

SST’s arbejdsgruppe vedrørende revision af lungekræftpakker
Karen Ege Olsen (2017)

SST’s arbejdsgruppe vedrørende revision af brystkræftpakker
Anne Marie Bak Jylling (2017)

SST’s arbejdsgruppe vedrørende revision af underlivskræftpakker
Pernille Christiansen (2018)