DPAS bestyrelse

Formand
Lene Buhl Riis (valgt 2019, genvalgt 2021, genvalgt 2023)
Herlev-Gentofte Hospital
Afdeling for Patologi
Tlf.: Telefon: +45 38 68 10 99
E-mail: formand@danskpatologi.org

Næstformand, bestyrelsesmedlem, bestyrelsens repræsentant i LVS, webansvarlig samt ansvarlig for det videnskabelige program ved årsmødet
Christian B. Brøchner (valgt 2020, genvalgt 2022)
Rigshospitalet
Afdeling for Patologi
Tlf.: 3545 5306
E-mail: naestformand@danskpatologi.org 

Bestyrelsesmedlem, kasserer, bestyrelsens repræsentant i Udvalg for Digital Patologi, Bestyrelsens repræsentant i LVS
Marianne Waldstrøm (valgt 2022)
Aarhus Universitetshospital
Patologi
Tlf: Afventer
E-mail: kasserer@danskpatologi.org 

Bestyrelsesmedlem, lægelig sekretær, bestyrelsens repræsentant i LVS, Informatikudvalget og kvalitetsudvalget 
Gitte Hedegaard Jensen (valgt 2016, genvalgt 2020, genvalgt 2022)
Odense Universitetshospital
Afdeling for Klinisk Patologi
Tlf: 6541 1582
E-Mail: kontakt@danskpatologi.org

Bestyrelsesmedlem, bestyrelsens repræsentant i Uddannelsesudvalg.
Simon Lenler-Eriksen (valgt 2022)
Viborg, Hospitalsenhed Midt
Patologi
Tlf.: Afventer
E-mail: simolenl@rm.dk
FYPAs formand, bestyrelsesmedlem, bestyrelsens repræsentant i Udvalget for molekylærpatologi
Jens Haugbølle Bjerre (valgt 2022)
Aarhus Universitetshospital
Patologi
Tlf: Afventer
E-mail: fypa@danskpatologi.org

Bestyrelsesmedlemmerne er valgt for 2 år. Umiddelbart genvalg kan ske 2 gange.
Bestyrelsen har ingen interessekonflikter.