DPAS bestyrelse

Formand
Trine Tramm
(valgt 2024)
Aarhus Universitetshospital
Afdeling for Patologi
Tlf.: Afventer
E-mail: formand@danskpatologi.org

Næstformand, ansvarlig for det videnskabelige program ved årsmødet, bestyrelsens repræsentant i Informatikudvalg
Helle Knudsen (valgt 2024)
Herlev-Gentofte Universitetshospital
Afdeling for Patologi
Tlf.: Afventer
E-mail: naestformand@danskpatologi.org 

Bestyrelsesmedlem, kasserer, bestyrelsens repræsentant i Udvalg for Digital Patologi, Bestyrelsens repræsentant i LVS
Marianne Waldstrøm (valgt 2022)
Aarhus Universitetshospital
Patologi
Tlf.: Afventer
E-mail: kasserer@danskpatologi.org 

Bestyrelsesmedlem, lægelig sekretær, bestyrelsens repræsentant i Kvalitetsudvalg.
Simon Lenler-Eriksen (valgt 2022)
Viborg, Hospitalsenhed Midt
Patologi
Tlf.: 78443748
E-mail: kontakt@danskpatologi.org

Bestyrelsesmedlem, sekretær, bestyrelsens repræsentant i Uddannelsesudvalg
Ann Brinch Madelung (valgt 2024)
Sjællands Universitetshospital Roskilde
Afdeling for Patologi
Tlf.: 21269727
E-mail: abmu@regionsjaelland.dk

FYPAs formand, bestyrelsesmedlem, bestyrelsens repræsentant i Udvalg for molekylærpatologi, webansvarlig
Ulrik Korsgaard (valgt 2024)
Aarhus Universitetshospital
Patologi
Tlf.: Afventer
E-mail: fypa@danskpatologi.org

Bestyrelsesmedlemmerne er valgt for 2 år. Umiddelbart genvalg kan ske 2 gange.
Bestyrelsen har ingen interessekonflikter.