Om Udvalg for Molekylærpatologi

Udvalget består af 5 medlemmer, hvoraf en er bestyrelsens repræsentant. De øvrige 4 medlemmer, herunder formanden, vælges på Dansk Patologiselskabs generalforsamling i henhold til selskabets bestemmelser. Desuden kan ved behov inddrages ad hoc medlemmer, også uden for specialet, hvis det er relevant for et arbejdsområde.

Udvalget refererer til Dansk Patologiselskabs bestyrelse og aflægger årlig beretning ved selskabets generalforsamling. Den formelle kontakt til Sundhedsstyrelsen og andre organer varetages af selskabets bestyrelse. Udvalg for Molekylærpatologi kan dog selv varetage kontakten i verserende sager efter aftale med bestyrelsen.

Dansk Patologiselskab afholder udgifter i forbindelse med afholdelse af møder og andre aktiviteter, som anses nødvendige for udvalgets arbejde. Sidstnævnte skal forelægges Dansk Patologiselskabs bestyrelse forud for afholdelse. Udvalget tilstræber at afholde 4 møder om året, gerne fysiske men webbaseret mødeaktivitet kan ligeledes anvendes.

Dansk Patologiselskab, marts 2022