Kommissorium for Udvalg for kvalitetsudvikling

Ensartet og korrekt patoanatomisk diagnostik er en forudsætning for at kunne tilbyde patienterne den optimale behandling. Dansk Selskab for Patologisk Anatomi og Cytologi, DSPAC, er det videnskabelige selskab for patologisk anatomi i Danmark og har som opgave bl.a. at sikre forudsætninger for opretholdelse af den diagnostiske kvalitet.

DSPAC’s Udvalg for Kvalitetsudvikling varetager denne opgave med følgende beføjelser:

  • Identifikation og bearbejdning af problemstillinger af betydning for kvalitetsspørgsmål inden for patologisk anatomi og cytologi med det formål at kunne yde faglig rådgivning til patologiafdelingerne.
  • Indsamling og videreformidling af information om retningslinjer vedrørende visitation, behandling og diagnostik publiceret af andre videnskabelige selskaber, DMCG’er og lignende instanser.
  • Via DSPAC’s hjemmeside at orientere selskabets medlemmer om forhold vedrørende kvalitetsudvikling og kvalitetstiltag.

Udvalget består af 5 personer, hvoraf én er formand og én er bestyrelsens repræsentant. De øvrige tre medlemmer samt formanden vælges af DSPAC’s generalforsamling i henhold til selskabets bestemmelser. Formanden vælges separat.

Udvalget refererer til DSPAC’s bestyrelse og aflægger årlig beretning for selskabets generalforsamling. Den formelle kontakt til Sundhedsstyrelsen og andre organer varetages af selskabets bestyrelse. DSPAC afholder udgifter i forbindelse med møder og andre aktiviteter, som anses nødvendige for udvalgets arbejde. Sidstnævnte skal forelægges DSPAC’s bestyrelse forud for afholdelse.

Dansk Selskab for Patologisk Anatomi og Cytologi
Marts 2010