Speciallægeuddannelse

Her finder du oplysninger om kursuselementerne i hoveduddannelsen i Patologisk Anatomi og Cytologi og om Efteruddannelseskurser primært for speciallæger.

Introduktions- og hoveduddannelsesforløb

Der findes 1 generelt obligatorisk kursus i introduktionsuddannelsen.

I hoveduddannelsen skal du selv tilmelde dig alle kurser og du skal huske at have tilsagn om frihed til deltagelse fra din afdeling/praksis. Du har ret til frihed med løn under alle disse kurser. Udgifter til transport søges via afdelingen.

Normalt deltager man i kurserne i den region, man er ansat i. Du kan dog søge kurser i hele videreuddannelsesregionen.

Hvis du har gennemført LAS 1 kurset (Ledelse, administration og samarbejde) i forbindelse med din introduktionsuddannelse, skal du ikke gennemføre kurset igen i forbindelse med din hoveduddannelse.

Se mere under de enkelte Videreuddannelsesregioner.

Videreuddannelsesregion Øst (link til https://www.laegeuddannelsen.dk/kurser/hoveduddannelsen-generelle-obligatoriske-kurser.aspx)

Videreuddannelsesregion Syd (link til http://www.videreuddannelsen-syd.dk/wm218644)

Videreuddannelsesregion Nord (link til https://www.videreuddannelsen-nord.dk/hoveduddannelse/obligatoriske-kurser-og-forskningstraning/generelle-kurser/)

Specialespecifikke kurser 2022

Kursusplatform til cases mm. for de teoretiske specialespecifikke kurser afvikles via Pathogate: https://pathogate.net 

Herunder 
finder du datoer og øvrige oplysninger om de obligatoriske specialespecifikke kurser i hoveduddannelsen i Patologisk Anatomi og Cytologi.
Adgang til kursusplatform, kursusmateriale mm. fremsendes op til hvert kursus, og det er derfor vigtigt, at du har oplyst korrekt mailadresse. Husk også i god tid at oplyse, såfremt der er ændringer i forhold til dit kursisthold (framelding eller tilmelding af kurser uden for kursisthold, f.eks. som følge af orlov). Ændringer sendes til hovedkursusleder Trine Plesner på trine.lindhardt.plesner@regionh.dk.

Specialespecifikke kurser 2023 vil løbende blive tilføjet nederst på denne side.

Kurser 2022 for uddannelsessøgende påbegyndt hoveduddannelsen i 2019

CNS og muskelpatologi: 10.01 . 11.01.2022
Rigshospitalet
Velkomstbrev
Program 
Lever- og pancreaspatologi: 16.03. – 18.03.2022
Rigshospitalet
Knogle- og bløddelspatologi: 27.04. – 29.04.2022
Rigshospitalet

Kurser 2022 for uddannelsessøgende påbegyndt hoveduddannelsen i 2020

Nedre luftvejes patologi: 17.01. – 19.01.2022
Rigshospitalet
Molekylærpatologi: 21.03. – 23.03.2022
Vejle sygehus
Program
Øvre luftveje, hoved- og halspatologi: 03.05. – 05.05.2022
Rigshospitalet
Hudpatologi: 21.09. – 23.09.2022
Aalborg Universitetshospital
Hæmatopatologi: 30.11 – 02-12.2022
Aarhus Universitetshospital

Kurser 2022 for uddannelsessøgende påbegyndt hoveduddannelsen i 2021

Fordøjelseskanalens patologi: 26.01. – 28.01.2022
Herlev Hospital
Mammapatologi: 05.04. – 06.04.2022
Herlev Hospital
Nyre- og urinvejspatologi: 26.09. – 28.09.2022
Rigshospitalet
Gynækopatologi: 06.12. – 08.12.2022
Vejle Sygehus

Kurser 2022 for uddannelsessøgende påbegyndt hoveduddannelsen i 2022

Introduktionskursus: 03.10. – 05.10.22
Rigshospitalet
Program
Diagnostiske metoder: 30.11. – 02.12.2022
Aalborg Universitetshospital

Kurser 2023 for uddannelsessøgende påbegyndt hoveduddannelsen i 2020

CNS og muskelpatologi: 09. 01. – 10.01.2023
Rigshospitalet
Lever- og pancreaspatologi: 28.02. – 02.03.2023
Rigshospitalet
Knogle- og bløddelspatologi:

Kurser 2023 for uddannelsessøgende påbegyndt hoveduddannelsen i 2021

Nedre luftvejes patologi: 16.01 – 18.01
Rigshospitalet

Molekylærpatologi: 
Øvre luftveje, hoved- og halspatologi: 09.05. – 11.05.2023
Odense Universitetshospital
Hudpatologi: 
Hæmatopatologi: 

Kurser 2023 for uddannelsessøgende påbegyndt hoveduddannelsen i 2022

Fordøjelseskanalens patologi: 25.01 – 27.01. 2023,
Herlev Hospital
Mammapatologi: 
Nyre- og urinvejspatologi: 
Gynækopatologi: 

Kurser 2023 for uddannelsessøgende påbegyndt hoveduddannelsen i 2023

Introduktionskursus: 
Diagnostiske metoder: 

Forskningstræning

Næste specialespecifikke forskningstræningskursus (modul 2) finder sted sidste uge i august 2022, fra 29.08.-01.09 2022 i Århus. Tilmelding til Sofie på e-mail: sofie.andersen@rm.dkinden 07.08-2022. Du får mest ud af kurset, hvis du har været på det ikke-specialespecifikke forskningstræningskursus (modul 1 – som regel udbudt af universiteterne) og hvis du har fundet et specifikt forskningsprojekt at arbejde med, men det er ikke et ultimativt krav for at komme med på kurset, da kurset kun udbydes hvert 1½ år. Normalt har kurset været 4 dage, men vi arbejder på måske at afkorte det til 3 dage, men indtil videre så sæt kryds ved alle 4 dage. Der kommer flere detaljer om program og lokalisation senere.
Med venlig hilsen Line Raaby og Johanne Lade Keller

Forskningstræning er obligatorisk for læger i hoveduddannelse.
Forskningstræning er specielt rettet mod træning af akademikerrollen og mod udvikling af professionel tilgang til praksis. Der er samlet set afsat 20 dage til forskningstræning.

​Du kan finde retningslinjerne i Sundhedsstyrelsens ‘Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen’.

Et forskningstræningsforløb består af en praktisk og en teoretisk del. ​Der kan anvendes 10 dage til individuelt arbejde med et selvstændigt forskningsprojekt. ​Den teoretiske del består af Modul 1 + 2 og Evaluering med mundtlig fremlæggelse af projektet.

Betingelser for forskningstræning
Alle kurser er gratis, og du har ret til frihed med løn både under kurser, seminardage og for de 10 dage til selvstændigt arbejde. Du skal aftale hele den praktiske tilrettelæggelse med din uddannelsesansvarlige overlæge og din forskningstræningsvejleder.

Dispensation
Undtaget fra hele forskningstræningen er læger med dokumenteret forskningserfaring i form af erhvervet akademisk grad, dr. med. eller ph.d. Såfremt du har medsendt kopi af dit bevis for graden ved ansøgning om hoveduddannelsesforløb, vil du efterfølgende få dispensation via logbog.net eller sendt til din e-boks.

Hel eller delvis dispensation for forskningstræningen kan søges ved Sekretariatet på baggrund af andre tilsvarende teoretiske kurser, dokumenteret forskningserfaring i form af publikationer i anerkendte tidsskrifter eller mundtlig fremlæggelse af forskningsresultater på kongres.

Læs mere på de enkelte Videreuddannelsesregioners hjemmesider.

Efteruddannelse

Info kommer