Speciallægeuddannelse

Her finder du oplysninger om kursuselementerne i hoveduddannelsen i Patologisk Anatomi og Cytologi og om Efteruddannelseskurser primært for speciallæger.

Introduktions- og hoveduddannelsesforløb

Der findes 1 generelt obligatorisk kursus i introduktionsuddannelsen.

I hoveduddannelsen skal du selv tilmelde dig alle kurser og du skal huske at have tilsagn om frihed til deltagelse fra din afdeling/praksis. Du har ret til frihed med løn under alle disse kurser. Udgifter til transport søges via afdelingen.

Normalt deltager man i kurserne i den region, man er ansat i. Du kan dog søge kurser i hele videreuddannelsesregionen.

Hvis du har gennemført LAS 1 kurset (Ledelse, administration og samarbejde) i forbindelse med din introduktionsuddannelse, skal du ikke gennemføre kurset igen i forbindelse med din hoveduddannelse.

Se mere under de enkelte Videreuddannelsesregioner.

Videreuddannelsesregion Øst (link til https://www.laegeuddannelsen.dk/kurser/hoveduddannelsen-generelle-obligatoriske-kurser.aspx)

Videreuddannelsesregion Syd (link til http://www.videreuddannelsen-syd.dk/wm218644)

Videreuddannelsesregion Nord (link til https://www.videreuddannelsen-nord.dk/hoveduddannelse/obligatoriske-kurser-og-forskningstraning/generelle-kurser/)

Specialespecifikke kurser

 

Nedenstående finder du datoer og øvrige oplysninger om de obligatoriske specialespecifikke kurser i hoveduddannelsen i Patologisk Anatomi og Cytologi.
Kursusmateriale fremsendes op til hvert kursus, og det er derfor vigtigt at du har oplyst korrekt postadresse. Husk også i god tid at oplyse, såfremt der er ændringer i forhold til dit kursisthold (framelding eller tilmelding af kurser uden for kursisthold, fx som følge af orlov).
Ændringer sendes til hovedkursusleder Trine Plesner på trine.lindhardt.plesner@regionh.dk.

Specialespecifikke kurser 2022 vil løbende blive tilføjet nederst på denne side. 

Kurser 2020 udsat til 2021 grundet COVID-19 restriktioner.

Hæmatopatologi: 25. – 27.01.2021.
Aarhus Universitetshospital. Det specialespecifikke kursus i Hæmatopatologi afvikles denne gang som et online kursus. Alle kursusdeltagere vil snarest modtage yderligere oplysninger.
Velkomstbrev
Program
Kursus opgaver (sygehistorier)

Diagnostiske metoder: 02. – 04.06.2021
Aalborg Universitetshospital
Kursusmateriale

Kurser 2021 for uddannelsessøgende påbegyndt hoveduddannelsen i 2018

CNS og muskelpatologi: 07. – 08.01.2021. Det specialespecifikke kursus i CNS og muskelpatologi afvikles denne gang som et online kursus. Alle kursusdeltagere vil snarest modtage invitation og yderligere information.
Rigshospitalet
Information til kursister
Casebeskrivelser
Program

Lever- og pancreaspatologi: 22. – 24.03.2021. Det specialespecifikke kursus i Lever- og pancreaspatologi afvikles denne gang som et online kursus.
Rigshospitalet, auditorium 93
Kursusmateriale
Præsentationer fra undervisningen, 1
Præsentationer fra undervisningen, 2
Præsentationer fra undervisningen, 3

Knogle- og bløddelspatologi: 21. – 23.04.2021
Rigshospitalet

Kurser 2021 for uddannelsessøgende påbegyndt hoveduddannelsen i 2019

Nedre luftvejes patologi: 18. – 20.01.2021. Det specialespecifikke kursus i Nedre Luftvejes Patologi afvikles denne gang som et online kursus. Alle kursusdeltagere vil snarest modtage yderligere oplysninger.
Rigshospitalet
Program
Informationsbrev
Referenceliste
Cases

Molekylærpatologi: 27. – 29.04.2021
Vejle Sygehus
Program
Kursusbeskrivelse

Øvre luftveje, hoved- og halspatologi: 04. 06.05.2021
Rigshospitalet
Velkomstbrev
Program
Opgaver / Kliniske oplysninger

Hudpatologi: 15.09. – 17.09.2021
Aalborg Universitetshospital

Hæmatopatologi: 13.12. – 15.12.2021
Aarhus Universitetshospital

Kurser 2021 for uddannelsessøgende påbegyndt hoveduddannelsen i 2020

Fordøjelseskanalens patologi: 27.01. – 29.01.2021.  Det specialespecifikke kursus i Fordøjelseskanalens Patologi afvikles denne gang som et online kursus. Alle kursusdeltagere vil snarest modtage yderligere oplysninger.
Herlev Hospital
Velkomst og program
Cases

Mammapatologi: 13. – 14.04.2021 Det specialespecifikke kursus i Mammapatologi afvikles denne gang som et online kursus. Alle kursusdeltagere vil snarest modtage yderligere oplysninger.
Herlev Hospital
Kursusdokumenter

Nyre- og urinvejspatologi: 13.09. – 15.09.2021
Rigshospitalet

Gynækopatologi: 10.11. – 12.11.2021
Odense Universitetshospital

Kurser 2021 for uddannelsessøgende påbegyndt hoveduddannelsen i 2021

Introduktionskursus: 27.09 – 29.096.2021
Rigshospitalet
Program

Diagnostiske metoder: 01.12 – 03.12.2021
Aalborg Universitetshospital
Program
Kursusbeskrivelse

Kurser 2022 for uddannelsessøgende påbegyndt hoveduddannelsen i 2019

CNS og muskelpatologi: 10.01 . 11.01.2022
Rigshospitalet
Lever- og pancreaspatologi:
Knogle- og bløddelspatologi: 27.04. – 29.04.2022
Rigshospitalet

Kurser 2022 for uddannelsessøgende påbegyndt hoveduddannelsen i 2020

Nedre luftvejes patologi: 17.01. – 19.01.2022
Rigshospitalet
Molekylærpatologi:
Øvre luftveje, hoved- og halspatologi:
Hudpatologi:
Hæmatopatologi: 

Kurser 2022 for uddannelsessøgende påbegyndt hoveduddannelsen i 2021

Fordøjelseskanalens patologi: 26.01. – 28.01.2022
Rigshospitalet
Mammapatologi: 05.04. – 06.04.2022
Herlev Hospital
Nyre- og urinvejspatologi:
Gynækopatologi: 

Kurser 2022 for uddannelsessøgende påbegyndt hoveduddannelsen i 2022

Introduktionskursus:
Diagnostiske metoder: 

Forskningstræning

Næste specialespecifikke forskningstræningskursus (modul 2) finder sted i januar 2021 (11-14. januar 2021) i Århus. Tilmelding til Johanne Lade Keller på email: johakell@rm.dk inden december 2020. Du får mest ud af kurset hvis du har været på det ikke-specialespecifikke forskningstræningskursus (modul 1 – som regel udbudt af universiteterne) og hvis du har fundet et specifikt forskningsprojekt at arbejde med, men det er ikke et ultimativt krav for at komme med på kurset, da kurset kun udbydes hvert 1½ år.

Velkomstbrev
Kursusplan
Hjemmeforberedelse

Forskningstræning er obligatorisk for læger i hoveduddannelse.
Forskningstræning er specielt rettet mod træning af akademikerrollen og mod udvikling af professionel tilgang til praksis. Der er samlet set afsat 20 dage til forskningstræning.

​Du kan finde retningslinjerne i Sundhedsstyrelsens ‘Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen’.

Et forskningstræningsforløb består af en praktisk og en teoretisk del. ​Der kan anvendes 10 dage til individuelt arbejde med et selvstændigt forskningsprojekt. ​Den teoretiske del består af Modul 1 + 2 og Evaluering med mundtlig fremlæggelse af projektet.

Betingelser for forskningstræning
Alle kurser er gratis, og du har ret til frihed med løn både under kurser, seminardage og for de 10 dage til selvstændigt arbejde. Du skal aftale hele den praktiske tilrettelæggelse med din uddannelsesansvarlige overlæge og din forskningstræningsvejleder.

Dispensation
Undtaget fra hele forskningstræningen er læger med dokumenteret forskningserfaring i form af erhvervet akademisk grad, dr. med. eller ph.d. Såfremt du har medsendt kopi af dit bevis for graden ved ansøgning om hoveduddannelsesforløb, vil du efterfølgende få dispensation via logbog.net eller sendt til din e-boks.

Hel eller delvis dispensation for forskningstræningen kan søges ved Sekretariatet på baggrund af andre tilsvarende teoretiske kurser, dokumenteret forskningserfaring i form af publikationer i anerkendte tidsskrifter eller mundtlig fremlæggelse af forskningsresultater på kongres.

Læs mere på de enkelte Videreuddannelsesregioners hjemmesider.

Efteruddannelse

Info kommer